Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Min skolväg

Karlstads kommun vill att fler ska känna sig trygga med att gå eller cykla till skolan. 2017 startade projektet Min skolväg för att förbättra trafiksäkerheten vid skolor och skolvägar.

Arbetet inom projektet innebär att skolvägarna i området vid den aktuella skolan inventeras tillsammans med barnen. Tanken är att barnen ska få kännedom om området och att de får beskriva sträckor där de upplever att det är svårt att gå eller cykla och platser där det är svårt att korsa en väg.

Inventeringen används sen som underlag för planering av åtgärder som läggs in i budgeten för nästkommande år. Ofta hänger arbetet med Min skolväg ihop med arbetet vi gör med hastigheter.

Arbeten för ökad trafiksäkerhet vid skolor har utförts i Skåre, Stodene, på Herrhagen, Kvarnberget, Kroppkärr, Norrstrand och Kroppkärr.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida