Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Hastighetsplan

Sänkt fart räddar liv och därför vill Karlstads kommun skapa en tryggare trafikmiljö i våra bostadsområden. Som en del i kommunens hastighetsplan sänks hastigheten i vissa områden.


För att få en säkrare trafikmiljö bostadsområden ser Karlstads kommun över hastigheterna på alla gator inom tätbebyggda områden, i hela kommunen. Inom tättbebyggt område är utgångspunkt att hastigheterna ska vara 30, 40 och 60 kilometer i timmen. Vi kommer fortfarande ha kvar hastigheterna 50 och 70.

Tryggare för cyklister och gående

Förhoppningen är att sänkta hastigheter ska bidra till att Karlstadsborna känner sig tryggare när de går och cyklar samt att fler bilister väjer för cyklister och gångtrafikanter på övergångsställen. I vissa områden har hastigheten redan sänkts och på andra ställen ska hastigheten sänkas de kommande åren.

Bygger för sänkt hastighet

På några ställen bygger vi även om vägen för att få ner hastigheten. Det kan handla om ett farthinder, en avsmalning eller väglins. Dessa åtgärder gör vi inte på korta bostadsgator utan satsar på de längre uppsamlingsgatorna i ett område. Där är fler berörda och vinsterna blir som störst.

Områden där hastigheten ska sänkas

I dessa områden planerar vi att sänka hastigheten 2023:

  • Vålberg
  • Edsvalla

I dessa områden planerar vi att sänka hastigheten 2024:

  • Rud

Områden med sänkt hastighet

Kommunen har sänkt hastigheten i följande områden; Hultsberg, Hagalund, Skåre, Stodene, Norrstrand, Sundsta (delar av), Skattkärr, Råtorp, Zakrisdal, Sommaro, Kartberget, Lorensberg, Norra Kroppkärr, Färjestad, Lamberget, Gustavsberg, Kronoparkens villaområde, Klara och delar av Sundsta.

Sänkt hastighet räddar liv

Även mindre hastighetssänkningar kan rädda liv. Det visar enligt en rapport som gavs ut 2018 av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Under 2014-2016 dog i genomsnitt 65 personer per år i trafikolyckor inom tätbebyggt område. Enligt rapport från VTI skulle många dödsolyckor och allvarliga skador kunna undvikas ifall hastigheten sänks till 40 km/h.

Hastighetsplan

Här kan du läsa hastighetsplanen med bilagor.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida