Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Transportdispens

Om du ska köra tung, bred eller lång transport som överstiger tillåten vikt eller dimension enligt trafikförordningen ska du ansöka om transportdispens.

Blankett för ansökan

Använd Trafikverkets blankett ”Ansökan om dispens från vikt- och dimensionsbestämmelserna” när du ansöker. Ladda ner, skriv ut och skriv under. Skicka in enligt instruktionerna du hittar här nedanför, beroende på var du ska köra.

Transport endast i Karlstads kommun

Berör transporten enbart en kommun ska ansökningsblanketten skickas till den kommunen.
Skicka ansökan till: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

Transport genom flera kommuner

Om transporten berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region där transporten startar. Skicka ansökan till transportdiepenser@trafikverket.se

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida