Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Förbud mot nattrafik

För att förhindra störande trafik, som till exempel bilister som åker runt och stör andra med hög musik nattetid, råder förbud mot fordonstrafik i centrala Karlstad alla dagar i veckan 00.00-05.00.

Det här innebär förbudet mot nattrafik

 • Förbud mot fordonstrafik i centrala Karlstad alla dagar i veckan klockan 00.00-05.00.
 • Förbud mor fordonstrafik på Sundsta gäller på Drottning Kristinas väg, Sävegatan och Hertig Carls väg alla dagar i veckan klockan 22.00-05.00 alla.
 • Vissa fordon och viss typ av trafik tillåts trots förbudet.

 

Bilden visar var trafik är förbjuden nattetid i centrala Karlstad

Kartan visar var trafikförbudet gäller. De exakta gränsdragningarna ser du på plats, där det sitter vägmärken som visar att trafikförbudet gäller.

 • Drottninggatan 1-32
 • Fredsgatan
 • Järnvägsgatan
 • Västra Torggatan
 • Östra Torggatan
 • Södra Kyrkogatan
 • Karlbergsgatan 2-7b
 • Tingvallagatan
 • Kungsgatan 6-22
 • Älvgatan 1-11
 • Sandbäcksgatan (från korsningen Våxnäsgatan och över Västra Bron)
 • Residenstorget
 • Museigatan
 • Sandgrundsgatan
 • Herrgårdsgatan
 • Östra Kyrkogatan
 • Västra Kyrkogatan
 • Norra Kyrkogatan
 • Norra Strandgatan 13-17.

Kartan visar var trafikförbudet gäller. De exakta gränsdragningarna ser du på plats, där det sitter vägmärken som visar att trafikförbudet gäller.


Bilden visar var trafik är förbjuden nattetid på Sundsta.

Förbudet gäller på hela Drottning Kristinas väg och hela Hertig Carls väg samt delar av Sävegatan. På bilden ser du var dessa sträckor är.


Viss trafik får alltid köra på en väg trots olika typ av förbud. Som till exempel polis, läkare, sjuksköterska, ambulans, räddningstjänst och veterinär. Transporter av sjuka personer till läkare eller sjukvård tillåts också alltid.

Även följande trafik och fordon tillåts trots förbudet:

 • Motordrivna fordon tillhörande fast boende inom området.
 • Varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande i området.
 • Fordon som används av Försvarsmakten
 • Linjetrafik
 • Taxitrafik
 • Färdtjänst
 • Fordon vars förare eller passagerare är innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrad och har en målpunkt inom området.
 • Trafik som rör service, underhåll, reparation, byggnads- och anläggningsarbeten eller liknande.
 • Fordon som ingår i bilpool inom området.
 • Vaktbolag
 • Transport av gods från adress i området
 • Parkeringsövervakning
 • Tidningsdistribution
 • Hemtjänst
 • Posten

Dessa undantag gäller enbart på Sundsta:

 • Personal till eller från arbetsplats eller kommunal verksamhet inom området
 • Besökare till Sundsta Idrottshus, Sundstabadet, Sundstagymnasiet eller Norrstrandskyrkan.

Om polisen stoppar dig och du bor i området så kan polisen göra en slagning i fordonsregistret för att kontrollera om du bor i området eller inte. Polisen kan bötfälla de som bryter mot förbudet men har alltid en dialog med dig som kör bilen om var du är på väg och vad du ska göra i området.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida