Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Cykla i Karlstad

Att cykla är ett utmärkt sätt att ta sig runt i stan, för den som bor i eller besöker Karlstad. När en större andel resor görs med cykel främjas både miljön, klimatet och folkhälsan.

Cykelbanor och cykelstråk

Det ska vara tryggt och enkelt att cykla i Karlstad. Därför bygger vi nya cykelvägar, underhåller och förvaltar de vi redan har och bygger trafiksäkra passager där du kan korsa bilväg.

Som cyklist får du samsas med gångtrafikanter på våra delade och gemensamma gång- och cykelbanor.

Cykelkarta

Cykelkartan är till för dig som vill cykla i Karlstad, oavsett om du bor i kommunen eller är här på besök. Den visar cykelvägar och cykelstråk i tätorterna Karlstad och Skåre. Cykelkartan är gratis och finns att hämta i Bibliotekshuset, hos Kontaktcenter på entréplan samt i Samhällsbyggnadshusets reception.
Här finns den som utskriftsvänlig pdf.

Cykelpumpar

Du kan pumpa din cykel på flera platser i Karlstad. På kartan och i listan kan du se var pumparna är placerade och i texten nedan beskriver vi hur de fungerar.

På dessa ställen hittar du cykelpumpar

 • Kungsgatan/Västra Torggatan
 • Herrhagsgatan, Herrhagen
 • Våxnäs torg
 • Tegelparken i Skattkärr
 • Centrumvägen i Skåre
 • Sommargatan (Universitetstorget)
 • Löfbergsskrapan vid Inre Hamn
 • Rudstorget
 • Friskis & Svettis
 • Vid Tvärgatan utanför Konsum i Molkom
 • På cykelparkeringen mitt emot Norsplan i Vålberg

 • Rulla in däcket som ska pumpas i skåran på sidan av pumpen. Om däcket inte passar, rulla det så nära som möjligt.

 • Se till att ventilen hamnar nära slangen.

 • Har du vanlig cykelventil (Dunlop) eller racerventil (Presta) ska du använda det bakre munstycket. Om du har bilventil (Schrader) ska du använda det främre munstycket.

 • Spänn fast munstycket genom att fälla ut spännet rakt bakåt i 90 graders vinkel mot slangen.

 • Pumpa metallstången manuellt med fot eller hand.

Om en pump är trasig, felanmäl gärna via vår webb eller appen Mitt Karlstad. Du kan även ringa vårt Kontaktcenter på 054-540 00 00

Cykelmätare

Karlstads kommun vill att så många som möjligt ska välja cykeln i stället för bilen. För att följa hur många som cyklar i Karlstad varje år har vi nio permanenta cykelmätare som registrerar hur många cyklister som passerar varje dag.

Cykelmätarna registrerar antalet cyklister med hjälp av radar och kan visa statistik på hur många som passerat under dagen, gårdagen och totalt för hela året. Detta ger oss som arbetar med cykelfrågor ett bra statistiskt underlag för bedömningen av hur cyklandet utvecklas i Karlstad.

På södra delen av Sandbäcksgatan och söder om Sandgrundsbron finns cykelbarometrar där du som cyklar ser hur många som passerat där just den dagen.

Här kan du se en karta över var de olika cykelmätarna finns och hur många cyklister som registrerats idag samt över hur många som passerat under året.

Bortforslade cyklar

Felparkerade och övergivna cyklar innebär ofta problem för tillgängligheten och tar upp onödig plats i våra cykelställ. Därför samlas felparkerade, långtidsparkerade och övergivna cyklar in en gång per år, på våren. Om behov finns kan vi även göra en rensning under hösten. Innan vi tar bort cyklar markeras de med en lapp, så att ägaren ska ha några veckor på sig att ta bort den.

Misstänker du att din cykel har blivit bortforslad av kommunen ska du kontakta polisen och meddela ramnummer, plats och tid då den försvann. Efter tre månader tilldelas cykeln kommunen. De cyklar som klassas som fordonsvrak tilldelas kommunen direkt.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida