Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Fastighetsägares ansvar

För att det ska vara enkelt och tryggt att ta sig fram på våra gator och trottoarer måste vi hjälpas åt. Kommunen ansvarar för den största delen av gatusopning, vinterväghållning och trafiksäkerhetsåtgärder. Du som fastighetsägare har också ansvar för vissa områden.

Höst och vinter

Kratta upp löv utanför fastigheten

Du som fastighetsägare ansvarar för att att kratta upp löv som ligger på gångytan utanför din fastighet och sopa upp frukter, bär och kärnor. Skräpet kan hindra framkomligheten och göra det halt för passerande.

Håll efter gatubrunn

Finns det en gatubrunn i anslutning till din fastighet är det du som fastighetsägare som ansvarar för att ta bort löv, snö och is från den, så att vatten och smältvatten kan rinna undan.

Skotta och sanda gångbanan

Du som fastighetsägare ansvarar för att skotta och sanda gångytan eller trottoaren utanför din fastighet. Det är inte tillåtet att skotta ut snö från din tomt på gångvägen utanför din tomt. Om du behöver sandningsgrus kan du hämta det gratis hos kommunen.

Om plogvallar och snöupplag vid fastigheter

Ibland måste kommunens plogförare ploga upp snö från gatan så att det blir en vall framför din fastighet på infarten eller gångvägen. Det är tyvärr svårt att undvika och då är det du som fastighetsägare som ska ta bort vallen.

När det är väldigt mycket snö händer det att vi måste ploga igen hela gångbanan och använda den som snöupplag. Då går ansvaret över till oss och du behöver inte skotta bort snöupplaget. Där vi bedömer att det är nödvändigt tar vi bort snön. Detta arbete är tidskrävande och det kan ta några dagar att utföra. När snöupplaget skottats eller smält bort återgår ansvaret att röja och sanda till dig.

Ibland kan det vara svårt att bedöma om det är en snövall eller ett snöupplag. Om du anser att kommunen lagt en stor mängd snö på trottoaren vid din fastighet, men inte tagit bort den inom 24 timmar kan du anmäla detta via felanmälan på webben eller via appen Mitt Karlstad. Kom ihåg att skicka med adress, kontaktuppgifter och bild för snabbare hantering.

Felanmälan, fråga eller synpunkt

Vår och sommar

Ta bort sand, grus och ogräs från gångbanan

När våren kommer och det inte längre är risk för halka ska du som fastighetsägare så snabbt som möjligt ta bort gruset från gångytan eller trottoaren utanför din fastighet. Du ska också ta hand om gruset och se till att det inte hamnar på kommunens ytor som till exempel gator och gräsmattor. Det är även fastighetsägarens ansvar att rensa bort ogräs och mossa från gångbanor, trottoarer och trappor utanför din fastighet.

Samla upp och lämna grus

Du kan lämna av det grus du sopat upp på återvinningscentralen Djupdalen. Om det är privat bil och kärra som har sopat till exempel sin uppfart så är det gratis. Om du ska dit med en större mängd grus, om du lejt ett företag som sopat, så kostar det pengar.

Prata med personalen på plats så kan de kan berätta för dig var det är lämpligt att lägga gruset.

Tvätta inte bilen på gatan

Om smutsvattnet rinner ner i en gatubrunn förs olja och tungmetaller orenat ut i närmaste sjö eller vattendrag, som kan vara både dricksvattentäkt och badplats. Tvätta bilen i en tvätthall istället.

Håll efter växtlighet och rädda liv

Klipp din häck så att den inte skymmer sikten. Det finns särskilda höjder du måste ta hänsyn till för häckar, träd och buskar intill gång- och bilvägar.

Beskär dina träd och buskar så att de inte skymmer gatubelysningen, stolpens servicelucka eller trafikmärken. Träden får heller inte störa framkomligheten på trottoaren.

Året runt

Håll dig inom fastighetsgränsen

  • Kommunens mark ska vara tillgänglig och kunna användas av alla. Du
    får inte privatisera kommunens mark genom att till exempel
  • förstora gräsmattan genom att klippa gräset på kommunens mark
  • ställa upp studsmattor utan för din tomt
  • plantera eller ställa odlingslådor utanför fastighetsgränsen
  • sätta staket utanför tomtgränsen
  • placera skjul eller andra byggnader utanför tomtgränsen
  • ställa upp husvagn eller båt på kommunal mark.

Du som fastighetsägaren ansvarar för att ta reda på var din tomtgräns
går. Kontakta lantmäteriet om du är osäker på tomtgränsen.

Dumpa inte trädgårdsavfall i skogen

Trädgårdsavfall ska köras till återvinningsstation och får inte lämnas
i skog eller på annan kommunal mark. Växter riskerar att få fäste,
spridas och slå ut den värdefulla växtlighet som redan finns där.

Spola rätt i avloppet

Du vet väl vad som är okej att spola ned i avloppet? Bara kiss, bajs och toapapper. Tänk på att eftersom rengöringsmedel som tvättmedel, diskmedel, tandkräm också ska till avloppet är det viktigt att du väljer så miljövänliga produkter du kan.

Sidan uppdaterad: 2024-05-15

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida