Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Rätt och fel i avloppet

Du vet väl vad som är okej att spola ned i avloppet? Bara kiss, bajs och toalettpapper. Genom att tänka på vad du spolar ner i avloppet bidrar du till en renare miljö, renare vatten och att kostnaden för vattenreningen minskar.

Rätt i avloppet

  • Kiss
  • Bajs
  • Toalettpapper
  • Miljömärkta produkter av schampo, tvål, tvättmedel, diskmedel och rengöringsmedel.
  • Smuts från disk och tvätt.

Välj miljömärkta produkter

Välj gärna miljömärkta produkter för schampo, tvål, tvättmedel, diskmedel och rengöringsmedel. De viktigaste märkningssystemen i Sverige utgörs av Bra miljöval, Svanen och EU Ecolabel. Undvik att använda antibakteriella produkter. De kan åstadkomma andra effekter än att göra rent. Normalt sett finns det ingen orsak att desinficera våra hem eller oss själva. Tvärtom kan det vara skadligt i längden.

Fel i avloppet

Allt annat är fel i avloppet och ska inte spolas ner. För att hålla våra vattendrag och sjöar fria från kemikalier och föroreningar behöver vi din hjälp. Reningsverket är inte byggt för att rena bort miljöfarliga ämnen. Om miljöfarliga ämnen hamnar i avloppet följer stora delar med ut i sjöar och vattendrag. Andra saker som tops, tamponger, våtservetter, kondomer, hushållspapper och bomullstussar kan orsaka stopp i avloppet och problem på reningsverket.

Visste du att snus och cigaretter innehåller tungmetallen kadmium? När du spolar ner snus eller cigaretter i toaletten så sprids kadmium och andra kemiska ämnen i vårt avloppsvatten och hamnar till slut i naturen. Släng snus och cigaretter i det brännbara hushållsavfallet istället. Skaffa gärna en papperskorg och ställ in i badrummet där du kan slänga allt möjligt skräp som inte får spolas ner i toaletten.

Kemikalierna kan störa reningen i reningsverket så att reningen försvåras. Många läkemedel kan inte renas bort utan rinner rakt genom reningsverket ut i naturen. Överblivna kemikalier ska lämnas på en återvinningscentral som farligt avfall. Överblivna läkemedel ska alltid lämnas till apoteket. Lösningsmedel, färgrester, olja, avfettningsmedel och lim är alla exempel på farligt avfall.

Det är viktigt att inte hälla ut fett och olja i diskhon, som till exempel frityrolja, matolja, inläggningsolja, marinader och stekfett. Matfett som hälls i avloppet stelnar och kan bilda proppar. Till slut kan det bli stopp i ledningarna och det kan leda till översvämningar. Stopp i ledningar är både kostsamma och tidskrävande att åtgärda för kommunen och orsakar olägenheter för de som blir drabbade av översvämning.

Kadmium är en giftig tungmetall som bland annat används i gula och röda konstnärsfärger. När färgen kommer ut i naturen så tas den upp av växter och förs sedan vidare till djur och människor. På grund av den stora hälsorisken, så bör du helt undvika färger som innehåller kadmium. Tänk på att aldrig spola ner färgrester i toaletten eller hälla ut dem i avloppet. Reningsverken kan inte ta bort de farliga ämnena, utan de följer med ut i naturen. 

Både olje-, akvarell- och akrylfärger kan innehålla kadmium. Det finns färger som är helt fria från den giftiga tungmetallen. Läs noga på förpackningen och titta efter gula och röda färger där det står hue, sub eller imit.

Om du trots allt väljer färg som innehåller kadmium så är det viktigt att du är noga med rengöringen:

  • Ta bort färgrester på händerna innan du tvättar dem.
  • Torka av penslarna på ett papper.
  • Skölj penslarna i en burk med lösningsmedel eller vatten.
  • Lämna lösningsmedlet eller vattnet från färgtvätten till en återvinningscentral.
  • Papper och trasor som har varit i kontakt med färgen ska också lämnas till återvinningscentralen och märkas med "kadmiumfarligt avfall".

Sidan publicerad: 2022-12-06

Sidan uppdaterad: 2024-05-08

Hittade du det du sökte på sidan?