Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Skydda din fastighet från källaröversvämning

Alla fastigheter kan drabbas av översvämning i en eller annan form. Här kan du läsa mer om hur du kan skydda din fastighet och vad du ska göra om det har blivit översvämning.

Orsaken till översvämningen kan vara höga nivåer i vattendrag, intensiva regn, stopp i ledningarna eller en vattenledning som gått sönder. Hus som ligger lågt och hus med källare är mer utsatta för risker. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar för att skydda ditt hus. Det är också du som fastighetsägare som ansvarar för kontrollen av ledningarna inom din tomtgräns och fram till en halv meter utanför tomtgränsen, förbindelsepunkten.

Du tjänar du alltid på att minimera risken för vattenskador oavsett om de beror på översvämmade sjöar eller läckande vatteninstallationer. Om du vet om att det finns risk för översvämning där du bor kan du göra olika åtgärder för att minska risken för skador, till exempel se till att värdefulla och känsliga varor inte förvaras på golvet i utrymmen som kan vattenfyllas.

Koppla bort stuprör, brunnar och dränering från avloppsledningarna

Kommunen försöker hålla ledningsnätet i sådant skick att risken för stopp och översvämningar minskas. Du som fastighetsägare ska hjälpa till att minska risken för översvämning genom att koppla bort stuprör, brunnar och dräneringsledningar från avloppsledningarna. Stuprör kan kopplas till dagvattenledning eller ledas ut på marken minst två meter från huset. Om allt dagvatten tas om hand inom den egna fastigheten kan avgiften för fastigheten minskas.

I utsatta fastigheter kan du installera ventiler på avloppsledningarna så att de kan stängas när risken för översvämning ökar.

 • Kontrollera regelbundet ledningar och tätskikt i huset.
 • Rensa brunnar på ledningar regelbundet. Speciellt brunnar med sandfång måste rensas varje år.
 • Kontrollera dräneringsledningarna, de har en begränsad livstid.
 • Besiktiga vatten- och avloppsledningarna då och då, både inne i huset och ute i marken.
 • Se till att brunnar i källare är avstängningsbara. För att göra nytta när det behövs ska de normalt vara stängda.
 • Se till att det finns en golvbrunn i samma utrymme som vattenmätaren. Undvik att förvara fuktkänsliga föremål i närheten av vattenmätare, vid golvbrunn eller på källargolv.
 • Använd inte avloppsledningarna för annat än de är avsedda för. Till exempel sopor, läkemedel, kläder, plastpåsar, tops, fett med mera skall inte spolas ned i avloppet. Det kan orsaka stopp i ledningen och kan skada miljön. Läs mer om vad som inte ska spolas ned i avloppet.

Om det har blivit översvämning

Här kan du läsa mer om vad du kan göra om du råkar ut för en översvämning. Börjar vatten strömma in i huset bör du agera snabbt, med sunt förnuft och som om du själv skulle betala skadan, råder försäkringsbolagen. Rädda det som räddas kan och kom ihåg att alltid stänga av strömmen först.

Gör detta först för att minimera skadorna

 • bryt elströmmen för de delar av fastigheten som berörs
 • stäng eventuella ventiler på avloppsledningar
 • försök täta golvbrunnar för att hindra vatten från att komma upp. Sandsäckar kan vara bra att lägga över
 • golvbrunnarna
 • flytta föremål som kan skadas av vatten.

Efter översvämning får du själv ordna med länspumpning och rengöring. Användning av avfuktningsaggregat kan vara lämpligt. Använd inte värmefläkt då det driver in fukten i betongen. Om vattnet inte sjunker undan när regnet upphört kontakta Karlstads kommun via Kontaktcenter, på telefonnummer 054-540 00 00.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Vid en vattenskada ser det olika ut vad försäkringen täcker, beroende på försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller i ditt fall. Dokumentera skadorna, gärna med foto. Beskriv hur vattnet kom in, hur högt upp det stod vatten på väggen, vad som har hänt med mera. Kom ihåg att alltid vara noga med den personliga hygienen i översvämmade lokaler.

Meddela kommunen om översvämningen

Meddela kommunen, via Kontaktcenter, att det inträffat en översvämning. Du når Kontaktcenter på telefonnummer 054-540 00 00.

Eller anmäl översvämningen via blankett:

Efter arbetstid ring 054-540 65 70, numret går till SOS-Alarm.

Vid akutsituation, ring 112.

Aktuella vattennivåer i Klarälven och Vänern

Karlstads kommun uppdaterar dagligen vattennivån på Vänern och Klarälven. Observera att höjden kan anges i olika system, angivelsen på karlstad.se gäller för Karlstads kommun. Vid förväntad hög nivå i Klarälven och Vänern kommer Karlstads kommun att varna på karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida