Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Sopning av gator och vägar

Gatorna i Karlstads kommun städas under sommar och höst för att hållas fria från grus och skräp. Detta är viktigt såväl för trafiksäkerheten som för trivseln.

Underhållssopning

Vi underhållssopar alla gator och vägar som kommunen ansvarar för. Vi sopar på udda veckor enligt ett rullande schema där varje gata blir sopad minst två gånger per säsong. I centrala Karlstad sopar vi varje dag.

Ytterområdena Alster, Skattkärr, Spånga, Väse, Vålberg, Norsbron, Edsvalla, Ulvsby och Molkom maskinsopas under vissa veckor.

Parkeringsförbud på städdagar

På vissa gator där det är svårt att ta sig fram med våra maskiner har vi städdagar för att underlätta sopningen. På städdagarna har vi infört parkeringsförbud på de aktuella gatorna under ett antal timmar varannan vecka så att vi kan sopa där. Var uppmärksam på skyltar i ditt område, där kan du se om du parkerar i ett område med städdagar. Gatorna sopas vardagar mellan klockan 08.00 och 16.00.

Vårsopning

Under vintern lägger vi ut en del sand på våra gator för att halkbekämpa. Efter vintern gör vi en större insats där vi tar upp vinterns sand i hela kommunen. Sandupptagning efter vintern påbörjas ofta i mars. Om det fortfarande är vinterväglag, med en del frost eller halka, kan vi behöva skjuta upp vårsopningen. Vi har ett stort vägnät att täcka och vårsopningen brukar vara klar i maj.

Sidan uppdaterad: 2024-03-15

Hittade du det du sökte på sidan?