Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Food trucks - snabbmatsbilar

Det finns flera platser i Karlstad som kan användas för försäljning av mat från matbilar, så kallade food trucks. På Stora torget och Hagatorget tillåts food trucks året runt och sommartid finns platser på Skutberget.

Frågor om livsmedelshygien besvaras av livsmedelsteamets kundtjänst:

E-post: livsmedel@karlstad.se
Telefon: 054-540 46 80

För övriga frågor, kontakta vårt Kontaktcenter.

Ställa food truck på Skutberget 2024

Karlstads kommun erbjuder fyra platser för food trucks på ytan mellan stora parkeringen och stora stranden på Skutberget. De får stå från 1 juni till 31 augusti. För att få ställa din food truck här behöver du göra en intresseanmälan till teknik- och fastighetsförvaltningen senast 31 mars.

Ansök genom att skicka ett mejl till teknikochfastighetsförvaltningen@karlstad.se med en beskrivning av vad du vill sälja och en bild på din vagn/food truck. Tjänstepersoner från kultur- och fritidsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen väljer sedan ut vilka som får platserna utifrån målsättningen att få ett varierat mat- och fikautbud. Den som blir utvald behöver sedan ansöka om markupplåtelse hos polisen.

Flygfoto över parkeringsyta med markeringar för tre bilar i rad samt en bil på motsatt sida.
Illustration över platser för food trucks på Skutberget

Ställa food truck på Stora torget eller Hagatorget

Karlstads kommun erbjuder fyra platser för food trucks på Stora torget och en plats på Hagatorget. Fler platser kan erbjudas i måna av tillgång till el. Vill du ställa din food truck på Stora torget eller Hagatorget behöver du göra en intresseanmälan om torgplats.

Ansök om polistillstånd för att ställa food truck på annan plats

Vill du ställa food truck på annan plats än Stora torget eller Hagatorget ska du söka tillstånd hos polisen. Innan du ansöker är det bra om du kontaktar teknik- och fastighetsförvaltningen för att kontrollera om placeringen är lämplig.

Information till dig som vill ställa upp en food truck i Karlstads kommun

  • Innan du ställer upp din food truck vill vi att du läser igenom Lokala ordningsföreskrifter för torghandel inom Karlstads kommuns. Detta gäller dig som vill ställa food truck på Hagatorget eller Stora torget.
    Till sida för lokala föreskrifter
  • För att få sälja livsmedel från en food truck, ett tält eller liknande måste verksamheten vara registrerad hos kommunens miljöförvaltning eller motsvarande i den kommun där försäljning i första hand sker. Vid registrering utfärdas ett registreringsbevis som ska finnas med försäljning.
  • Vatten för handtvätt ska finnas i vagnen, avloppsvattnet får inte tömmas på marken eller i dagvattenbrunn.
  • Regler för livsmedelshantering ska följas.
  • Fordonet ska finnas i det svenska vägtrafikregistret.
  • Företaget ska vara registrerad för F- eller FA-skatt.

Registrera livsmedelsföretag

Om din verksamhet inte redan är registrerad som livsmedelsföretag kan du göra det via den här e-tjänsten.

Avgift

Här hittar du avgifter för att ställa upp food trucks.

Sidan uppdaterad: 2024-03-14

Hittade du det du sökte på sidan?