Food trucks - snabbmatsbilar

Det finns flera platser i Karlstad som kan användas för försäljning av mat från matbilar, så kallade food trucks. Dessa platser är Stora torget och Hagatorget där food trucks tillåts året runt.

Frågor om livsmedelshygien besvaras av livsmedelsteamets kundtjänst:

E-post: livsmedel@karlstad.se
Telefon: 054-540 46 80

För övriga frågor, kontakta vårt Kontaktcenter.

Ansök om torgplats för att ställa food truck på Stora torget eller Hagatorget

Karlstads kommun erbjuder fyra platser för food trucks på Stora torget och en plats på Hagatorget. Fler platser kan erbjudas i måna av tillgång till el. Vill du ställa din food truck på Stora torget eller Hagatorget behöver du göra en intresseanmälan om torgplats.

Ansök om polistillstånd för att ställa food truck på annan plats

Vill du ställa food truck på annan plats än Stora torget eller Hagatorget ska du söka tillstånd hos polisen. Innan du ansöker är det bra om du kontaktar teknik- och fastighetsförvaltningen för att kontrollera om placeringen är lämplig.

Information till till dig som vill ställa upp en food truck i Karlstads kommun

  • Innan du ställer upp din food truck vill vi att du läser igenom Lokala ordningsföreskrifter för torghandel inom Karlstads kommuns. Detta gäller dig som vill ställa food truck på Hagatorget eller Stora torget.
  • För att få sälja livsmedel från en food truck, ett tält eller liknande måste verksamheten vara registrerad hos kommunens miljöförvaltning eller motsvarande i den kommun där försäljning i första hand sker. Vid registrering utfärdas ett registreringsbevis som ska finnas med försäljning.
  • Vatten för handtvätt ska finnas i vagnen, avloppsvattnet får inte tömmas på marken eller i dagvattenbrunn.
  • Regler för livsmedelshantering ska följas.
  • Fordonet ska finnas i det svenska vägtrafikregistret.
  • Företaget ska vara registrerad för F- eller FA-skatt.

Registrera livsmedelsföretag

Om din verksamhet inte redan är rgistrerad som livsmedelsföretag kan du göra det via den här e-tjänsten.

Avgift

Här hittar du avgifter för att ställa upp food trucks.

Taggar för sidan

Torg och allmänna platser

Sidan uppdaterad: 2023-05-19

23 September 2023