Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Livsmedelsföretagare - du är viktig!

Karlstads kommun har cirka 800 livsmedelsanläggningar. Som livsmedelsföretagare hanterar du mat som andra människor ska äta utan att riskera att bli sjuka eller vilseledda. Säkra livsmedel är ditt ansvar.

Du vet säkert att du måste ha en bra lokal och goda arbetsrutiner för att kunna garantera säkra livsmedel. När miljöförvaltningens livsmedelsinspektörer kommer på besök har du chansen att visa hur din verksamhet uppfyller lagens krav på säker mat.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?