Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Så mycket kostar det att ha en livsmedelsanläggning

Livsmedelskontrollen finansieras av avgifter. Under 2024 är timtaxan för livsmedelskontroll 1 420 kronor. Varje år indexuppräknas timavgifterna.

Registreringsavgift

När vi registrerar din verksamhet tar vi ut en handläggningsavgift på 1 420 kronor. Du får en faktura efter att du fått din registrering.

Avgift efter genomförd kontroll

Vi tar ut en avgift efter att vi genomfört livsmedelskontroll. Detta kallas efterhandsdebitering. Du får betala för tiden som kontrollen tagit med förberedelser, kontroll på plats och efterarbete. Miljöförvaltningens kostnader för kontrollen ska täckas av avgifter.

Avgift för extra kontroll

Om vi upptäcker brister vid en planerad kontroll som behöver följas upp tar vi ut en avgift för den tiden som kontrollen tar. Det samma gäller om vi på grund av klagomål behöver göra extra kontroller i din verksamhet.

Taxa för offentlig kontroll

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?