Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel

Dricksvatten är allt vatten som är avsett att eller rimligen kan förväntas att förtäras av människor. Du som producerar dricksvatten är ansvarig för att det håller rätt kvalitet.

Vilka omfattas och vad innebär det?

Det är Livsmedelsverket som samordnar dricksvattenfrågor i Sverige. Deras föreskrifter gäller dricksvatten från vattenverk som levererar mer än tio kubikmeter per dag eller försörjer fler än 50 personer. Om dricksvattnet levereras som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet gäller dock dricksvattenföreskrifterna oavsett hur lite vatten som produceras. Det kan till exempel gälla en restaurang med egen brunn.

Registrera din vattenanläggning

Om din vattenanläggning omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska den registreras hos miljöförvaltningen.

Egenkontroll

Dricksvattenföreskrifterna ställer krav på att din vattenanläggning ska ha ett egenkontrollprogram med fastställt undersökningsprogram.

 

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?