Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Registrera dricksvattenanläggning

Om din vattenanläggning omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska den registreras hos miljöförvaltningen.

Exempel på sådana anläggningar är vattenverk, restauranger med egen dricksvattenbrunn och vissa vattenföreningar.

Blankett

Sidan uppdaterad: 2023-05-19

Hittade du rätt information på sidan?

Innehåll på sida