Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Offentliga platser, gator och torg

Två personer som samtalar vid en dator

Behöver du hjälp?

Företagsservice

Som företagare kan du enkelt komma i kontakt med kommunen genom Företagsservice. Du kan få hjälp med dina ärenden och svar på frågor.

Kvinna i hatt syns bakifrån på en uteservering

Tillstånd, regler och tillsyn

Avgifter och taxor

Karlstads kommun tar i vissa fall ut en avgift för ansökningar, anmälningar och tillsyn.

Staty vid Klarälven med Stadshotellet i bakgrunden

I startgroparna?

Starta och driva företag

Funderar du på att starta eget företag eller har du en idé som du vill utveckla? Det är mycket att tänka på om man ska starta och driva företag. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna som vi på kommunen får.