Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Starta, ändra eller avsluta livsmedelsverksamhet

Om du vill starta eller ta över en verksamhet med livsmedelshantering ska du lämna in en anmälan om registrering till oss på miljöförvaltningen. Registreringen görs för att vi ska veta att livsmedelsverksamheten finns så att vi kan planera och utföra kontroll.

Företagsservice hjälper dig

Som ny företagare är det mycket att tänka på och du kan få hjälp med dina ärenden av kommunens företagsservice. Läs mer och boka ett möte med Företagsservice.

Registrera din verksamhet innan du startar

Du behöver registrera din livsmedelsanläggning hos miljöförvaltningen minst två veckor innan du startar. Det gäller för alla typer av livsmedelsverksamheter som restaurang, butik, food truck, försäljning av kosttillskott och matmäklare.

När vi fått in din anmälan handlägger och registrerar vi den. Du får en bekräftelse på att din livsmedelsverksamhet är registrerad hos oss. Efter att du startat gör vi en kontroll för att se att verksamheten uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Om kraven inte uppfylls kan hela eller delar av verksamheten förbjudas till dess att bristerna åtgärdats.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Anmälan livsmedelsnaläggning

Form for registration of food establishment

Livsmedelsverksamhet med vatten från egen brunn

Har din livsmedelsverksamhet vatten från egen brunn behöver du göra en separat registrering för dricksvattenverksamhet.

Anmäl förändringar

Registreringen är knuten till livsmedelsföretagaren och ändrade ägarförhållanden ska anmälas precis som en ny verksamhet. Större ändringar i verksamheten, till exempel ombyggnationer, förändringar i sortimentet eller större förändring i produktionsvolym ska också meddelas till oss på miljöförvaltningen.

När du avslutar din verksamhet vill vi veta det

När din verksamhet upphör är det viktigt att du informerar miljöförvaltningen.

Sanktionsavgift

Den som påbörjar en livsmedelsverksamhet utan att först anmält den till oss på miljöförvaltningen riskerar att få betala en sanktionsavgift, som tillfaller staten. Det gäller även om du tar över en redan registrerad verksamhet och inte anmäler det. Sanktionsavgiften kan vara från 2 500 kr upp till 75 000 kr.

Andra tillstånd du kan behöva innan start

Du kan behöva kontakta andra instanser för att få de tillstånd som krävs.

Krav för säkra livsmedel

Det finns en held del krav som du som livsmedelsföretagare behöver uppfylla. Här finns länkar till några matnyttiga sidor:

Sidan uppdaterad: 2023-05-19

Hittade du rätt information på sidan?