Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Enkla sätt att minimera riskerna för matförgiftning

I Sverige drabbas uppskattningsvis 500 000 personer av matförgiftning varje år. De flesta fall kan förebyggas med god livsmedelshygien. Det är alltid du som livsmedelsföretagare som är ansvarig för att dina livsmedel är säkra att äta.

Här kommer några tips för god hygien och säker hantering. Det minimerar både risken för att någon blir sjuk av maten samt håller nere mängden mat som måste slängas på grund av att den kontaminerats av bakterier eller virus.

Personlig hygien

 • Håll händerna rena! Tvätta händerna med tvål och vatten innan du börjar hantera livsmedel. Tvätta alltid händerna mellan hantering av olika livsmedel, efter toalettbesök, sophantering, städning med mera.
 • Använd skyddskläder när du arbetar med oförpackade livsmedel.
 • Smycken och klocka får inte bäras om de kan komma i kontakt med oförpackade livsmedel. Använd inte nagellack eller lösnaglar.
 • Laga aldrig mat till andra när du är sjuk. Om du har sår på händerna måste du använda handskar för att kunna fortsätta arbeta med livsmedel.

Hantering

 • Använda rena redskap och hantera maten på rena ytor. Diska redskap och torka av bänken mellan olika moment, till exempel efter att du skurit upp kött och innan du gör sallad.
 • Använd olika skärbrädor för grönsaker och kött och byt skärbrädan till en ny när den blivit väldigt repig.
 • Undvik disktrasa. Använd gärna papper för att torka av ytor i köket. I en fuktig disktrasa förökar sig bakterier snabbt och det är stor risk att du sprider runt bakterier i köket.
 • Ställ tillbaka kylvaror i kylen så snabbt som möjligt efter beredning.

Hantering och temperaturer

 • Förvara var sak på sin plats. Separera olika typer av livsmedel, råa livsmedel kan förorena ätfärdiga produkter.
 • Kemikalier, städutrustning och avfall får inte förvaras ihop med livsmedel.
 • Mat för allergiker behöver förvaras med extra försiktighet så att det inte hamnar något oönskat i maten.
 • Kylkedjan får inte brytas. Kontrollera varuleveranser så att temperaturen stämmer överens med märkningen på produkten. Använd kylväska om du handlar själv.
 • Ställ in temperaturkänsliga varor i kylar och frysar så fort som möjligt.
 • Tina frysta varor i kylskåp.
 • Kylskåpstemperaturen ska vara anpassad efter de livsmedel som förvaras där. I en kall kyl blir hållbarheten längre.
 • Temperaturen i frysen ska vara -18 °C eller kallare.
 • Nedkylning ska gå fort. Varm mat ska kylas ner till under 8°C inom sex timmar. Men ställ inte in varm mat direkt i kylskåpet eftersom de andra varorna i kylen kan bli varma. Kontrollera nedkylningen genom att mäta temperaturen. Kyls större mängder mat behöver temperaturer och tiden vid start och slut skrivas upp.
 • Tillagning är ett sätt att döda bakterier. Använd en termometer för att kontrollera kärntemperaturen i de livsmedel som upphettas och tillagas. Värm normalt till minst 70 °C.
 • Mat på varmhållning ska vara minst 60°C grader.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida