Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Information och märkning av livsmedel

Vad innehåller maten? Information som ges om ett livsmedel måste vara rätt och får inte lura kunden. Det gäller både färdigförpackade livsmedel som säljs i en butik och mat som serveras på ett kafé eller en restaurang.

Information om livsmedel som inte är färdigförpackade

På restaurang

Har du en restaurang ska du kunna ge gästen information om vilka allergener maten innehåller, som ägg, mjölk, jordnöt, vete eller någon annan av de listade allergenerna.

Informationen kan ges på olika sätt, till exempel att personalen ger informationen muntligt om kunden frågar eller skriftligt genom att allergenerna står i menyn. Om informationen ges muntligt behöver det finnas en tydligt upplysning till kunden att man kan fråga personalen om allergener, exempelvis genom skyltar eller anslag i restaurangen.

I butik

Kunder som handlar livsmedel över disk, till exempel en charkdisk i en butik, ska kunna få information om vilka allergener som finns i maten. Precis som på restaurang kan informationen ges muntligt eller skriftligt.

Märkning av färdigförpackade livsmedel

Förpackade livsmedel ska vara märkta med viss information för att kunden ska kunna välja en produkt som uppfyller hens krav.

Några exempel på vad som ska finnas med på ett förpackat livsmedel:

  • Beteckning - ska ge en klar uppfattning om vad det är för produkt.
  • Ingrediensförteckning - alla ingredienser ska stå med och anges i fallande storleksordning.
  • Allergener - ska tydligt framhävas i ingrediensförteckningen, exempelvis markerade med fet- eller kursiv stil.
  • Mängdangivelse - ingredienser som kan vara avgörande för köpet ska anges i märkningen (i procent). Exempelvis mängd räkor i räksoppa.
  • Nettokvantitet - vikt eller volym på livsmedlet i förpackningen.
  • Hållbarhet - ska anges som sista förbrukningsdag eller bäst före-dag. Sista förbrukningsdag anges på extra känsliga livsmedel och de får inte säljas efter den dagen. Livsmedel med bäst före-dag får säljas efter det angivna datumet men det är du som företagare som ansvarar för att livsmedlen du säljer fortfarande är säkra för konsumenten.
  • Kontaktuppgift - telefonnummer eller adress till tillverkare, förpackare eller säljare.

Information vid distansförsäljning

Färdigförpackade livsmedel

All information om livsmedlet som gäller för en förpackad produkt, utom datum för hållbarhet, ska finnas tillgänglig för kunden före köpet. Detta gäller till exempel när en kund beställer livsmedel via en webbplats.

Oförpackade livsmedel

Även vid beställning av oförpackade livsmedel, som pizza, via en webbplats eller andra digitala kanaler ska kunden kunna få information om vilka allergener maten innehåller. Precis som i en restaurang kan allergenerna anges skriftigt i menyn eller muntligt om kunden frågar. Används det muntliga alternativet behöver det finnas en tydlig uppmaning på webbplatsen om att fråga om allergener innan beställning.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida