Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter

Fett i avloppet skapar stora problem i ledningsnätet, pumpstationer och i våra reningsverk. Det kan leda till stopp och översvämningar. Därför är det viktigt att livsmedelsverksamheter installerar fettavskiljare. Du ska anmäla installationen och tömning av fettavskiljaren till kommunen.

Livsmedelsverksamhet ansluten till kommunalt avlopp ska installera fettavskiljare

Alla verksamheter som är anslutna till kommunalt avlopp och som tillverkar eller hanterar livsmedel ska installera en fettavskiljare. Krav gäller både befintlig verksamhet, ny verksamhet eller verksamhet som ändrar inriktning. Även livsmedelsverksamheter med enbart avhämtning ska ha fettavskiljare. En bänkavskiljare är inte godkänd enligt kommunens riktlinjer.

Krav på installation av fettavskiljare gäller för: bageri, café, catering, charkuteri, friteringsanläggning, gatukök, hamburgerbar, kebabgrill, konditori, livsmedelsbutik, livsmedelsindustri, mottagningskök, personalmatsal, pizzeria, produktionskök, restaurang, rökeri, salladsbar, skolmatsal, slakteri, smörgåsbutik och liknande verksamheter.

Anmälan för installation och tömning ska göras till kommunen

Innan du installerar en fettavskiljare behöver du anmäla installation och beställning av tömning till kommunen. Det är fastighetsägarens ansvar att lämna in en anmälan om installation av fettavskiljare till kommunen. Skicka med dimensioneringsunderlag och situationsplan. Fastighetsägaren ansvarar även för att teckna tömningabonnemang.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Du kan också fylla i en blankett:

Att tänka på vid installation

  • Kontakta en återförsäljare eller VVS-konsult för dimensionering så att storleken på fettavskiljaren blir rätt. Dimensionering ska utföras enligt svensk standard SS-EN 1825-2. Dimensionering ska göras enligt både verksamhets- och sannolikhetskalkyl. Den metod som ger högst flöde styr fettavskiljarens dimension.
  • För att fettavskiljare ska vara godkänd ska den vara utformad och funktionstestad enligt standarden SS-EN 1825-1.
  • Till fettavskiljaren ska vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar anslutas.
  • Installation av bänkfettavskiljare kräver ett godkännande från VA-avdelningen och sker endast i få undantagsfall för till exempel verksamheter som bedrivs i K-märkta byggnader.

Tömning av fettavskiljare

För att fettavskiljaren ska fungera är det viktigt att den töms tillräckligt ofta och återfylls med vatten efter tömning. Tömning ska göras minst fyra gånger per år eller fler gånger om det behövs för att fettavskiljaren ska upprätthålla sin funktion.

Tömningsintervall för fettavskiljare beslutas av teknik- och fastighetsförvaltningen. Fettavskiljaren ska vara lättillgänglig för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckta när tömning ska ske.

Dispens för tömning av fettavskiljare

Du kan ansöka om dispens för tömning av fettavskiljare om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs, till exempel vid säsongsöppen verksamhet.

Akuttömning av fettavskiljare

Om du behöver en akuttömning av din fettavskiljare:

  • Dagtid, klockan 08.00-16.00: ring telefonnummer 054-540 65 54
  • Kvällar och helger: ring telefonnummer 112 eller 054-540 65 70, du kommer bli kopplad till SOS alarm, de kopplar dig vidare till tjänsteman i beredskap.

Kontakt

Om du har frågor, hör gärna av dig till oss på telefonnummer 054-540 00 00 eller mejla teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

Mer information

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida