Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Söka bygglov och anmäla bygge

När du ska bygga nytt eller bygga till behöver du oftast ansöka om bygglov. En del saker kan du göra helt utan bygglov och andra kräver att du gör en anmälan istället. Här kan du läsa mer om bygglov, anmälan och hur du gör för att för att ansöka.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Vad är skillnaden på bygglov och anmälan?

Handlingarna som du ska lämna in för anmälan respektive bygglov är ofta liknande, det handlar om ritningar och kontrollplan. Skillnaden är att vid anmälan granskar bygglovshandläggaren ditt ärende framförallt ur byggtekniska aspekter. Det betyder att man tittar på till exempel tillgänglighet, brandskydd och byggkonstruktion. Vid en bygglovsansökan bedöms helheten och påverkan på kringliggande bebyggelse också.

Bygglov krävs när du ska

 • bygga nytt
 • bygga till
 • ändra användningen av en byggnad väsentligt, till exempel från bostad till förskola
 • inreda ytterligare bostad eller lokal
 • ändra utseende på byggnad, till exempel byta tak, färg på fasaden eller fönster och dörrar
 • bygga plank och murar
 • anlägga nya parkeringsplatser som inte hör till en fastighet för ett en- eller tvåbostadshus
 • göra andra byggprojekt som inte nämns här – kontakta oss om du är osäker på om ditt planerade bygge kräver bygglov.

Anmälan krävs när du ska

 • ändra konstruktion i en byggnad
 • installera eller ändra en eldstad
 • bygga ett attefallshus eller göra en attefallstillbyggnad. Om byggnaden hamnar närmare än 4,5 meter till gräns mot gata eller allmän plats krävs det bygglov istället
 • riva byggnad utanför detaljplanelagt område
 • göra andra byggprojekt som inte nämns här, kontakta oss om du är osäker på om ditt planerade bygge kräver bygganmälan.

Kontakta oss

Du kan höra av dig till kommunens bygglovsavdelning för att ställa frågor om vad som gäller för just ditt planerade bygge.

Ta hjälp av våra guider

I våra guider hjälper vi dig med hur du söker de vanligaste typerna av bygglov och hur du gör anmälan.

Så gör du för att ansöka och anmäla

Du kan göra anmälan och ansöka om bygg-, mark- och rivningslov genom att använda vår e-tjänst. När du använder dig av e-tjänsten kan du enkelt följa ditt ärende. Du får dessutom snabbare och enklare kommunikation med din handläggare vilket kan innebära snabbare handläggningstid. Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta oss för att få en pappersblankett. 

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Sidan uppdaterad: 2024-03-25

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida