Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Elsäkerhetsriktlinjer för konsulter och entreprenörer

Här hittar du egenkontrollprogram och riktlinjer för ansvar och elsäkerhet inom Karlstads kommun. Dokumenten riktar sig till dig som konsult, entreprenör och till kommunens egen personal.

Elsäkerhetsriktlinjer

Allmän blankett för installationskontroll

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete

Riktlinjer för ansvar och elsäkerhet

För andra frågor kring el och elsäkerhet, till exempel försäljning av elprodukter, finns mer informaton på Elsäkerhetsnätverkets webbplats:

Sidan uppdaterad: 2023-05-26

Hittade du rätt information på sidan?

Innehåll på sida