Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Elsäkerhetsriktlinjer för konsulter och entreprenörer

Här hittar du dokument för ansvar och elsäkerhet inom Karlstads kommun. Dokumenten riktar sig till dig som konsult, entreprenör och till kommunens egen personal.

Behöver du tillgång till övriga dokument, kontakta elsäkerhetssamordnare eller projektledare via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Elsäkerhetsriktlinjer

För andra frågor kring el och elsäkerhet, till exempel försäljning av elprodukter, finns mer information på Elsäkerhetsnätverkets webbplats:

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida