Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Uteservering

Om du ska ställa upp en uteservering så är det viktigt att du kontaktar kommunen. Det krävs tillstånd både för att få använda sig av marken och för att servera alkohol på uteserveringen. Kommunen ställer också vissa krav på utformningen av uteserveringen så att den är tillgänglig för alla. I vissa fall kan bygglov krävas.

Ansök om tillstånd

För att få ställa upp en uteservering så behöver du först och främst tillstånd. Det söker du alltid hos polisen. Om det är kommunen som äger marken så skickar polisen din ansökan och alla handlingar till oss så får vi yttra oss.

När du har alla handlingar så skickar du dem tillsammans med din ansökan till polisen. Vi behandlar din ansökan först när den är komplett. Vi måste ha in din ansökan allra senast två månader innan du vill sätta upp uteserveringen. Men gärna i så god tid som möjligt.

Lagen är inte helt entydig när det gäller om en uteservering kräver bygglov. Kontakta oss på telefonnummer 054-540 00 00 om du är osäker på vad som gäller för dig.

Karlstads kommuns policy för uteserveringar

I vår policy för uteserveringar kan du läsa mer om vilka krav vi ställer på en uteservering. Policyn håller för närvarande på att uppdateras och en större revidering är på gång. Arbetet sker i samverkan med flera aktörer.

För att du ska kunna få tillstånd måste vi få in dessa handlingar från dig.

 1. Situationsplan. Det är en kartbild som visar befintliga byggnader och var du planerar din uteservering. Avstånden mellan det befintliga och det du ska bygga ska också stå med. Se bild 1 nedanför för ett exempel.
 2. Fasadritningar som visar hur din uteservering kommer se ut. Även här ska måtten stå med. Se bild 2 nedanför för ett exempel.
 3. Specifikation på vilka material du kommer använda samt funktioner på tak och väggar.
 4. Färgsättning på tak och väggar och även väggars genomsiktlighet.
 5. Eventuella kommunala anläggningar som ska vara åtkomliga. Till exempel dagvattenbrunn.
 6. Träd och växter som berörs, även avstånd till dessa.
 7. Innebär markupplåtelsen att utskänkningstillstånd utökas? Svara ja eller nej.
 8. Kommer markupplåtelsen att påverka trafiksituationen? Svara ja eller nej.
 9. Är föregående års markupplåtelse reglerad ekonomiskt? Svara ja eller nej.
 10. Om serveringen måste ha uppbyggt golv måste du lämna in en ritning som visar hur personer med funktionsnedsättning, till exempel rullstolsburna, kan ta sig in och ut.
  Om du vill se bilden i ett större format kan du klicka på den.

Bild 1. Situationsplan, exempel:

Skiss som visar hur en situationsplan ska se ut
Skiss som visar hur en fasadritning ska se ut

Bild 2. Fasadritning, exempel:

Oftast behövs inte bygglov för en uteservering. Men om du ändrar byggnader eller anläggningar som tillhör serveringen så kan du behöva bygglov. Är du osäker på om din planerade uteservering behöver bygglov så kontakta gärna oss via vårt Kontaktcenter 054 540 00 00.

Ska du servera alkohol på uteserveringen så behöver du utskänkningstillstånd. Även om du redan har tillstånd för din restaurang så måste du ha ett till för just uteserveringen. Det tillståndet behöver du bara söka en gång. Tillståndet för alkoholservering söker du hos arbetsmarknad- och socialförvaltningen.

Tänk på att det datum du skriver med i din ansökan för alkoholservering är det som gäller i tillståndet. Om du vill servera alkohol tidigare eller senare än det datum som står i ansökan så måste du begära en ändring av det. Ändringen måste komma in skriftligt i god tid innan, senast två månader innan.

Ny ägare - nytt tillstånd

Om du tar över en restaurang eller ett café så måste du söka nytt tillstånd både för att ha uteserveringen och servera alkohol.

Det är viktigt att alla, oavsett funktionsnedsättning, kan besöka en uteservering. Entrén måste därför vara minst en meter bred och serveringen ska vara möblerad så att alla kan använda den. I vår uteserveringspolicy kan du läsa mer om hur din uteservering måste vara utformad.

Du får spela musik på uteserveringen fram till midnatt. Utgångspunkten för underhållning och musik på uteserveringar är att det ska ske på ett ansvarsfullt och hänsynstagande sätt. Riktvärdet för hur högt ljudet får vara regleras i Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Här kan du läsa om kommunens taxa för markupplåtelse.

Sidan uppdaterad: 2024-07-03

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida