Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Serveringstillstånd för alkohol

Karlstads kommun ansvarar för handläggning och tillsyn av serveringstillstånd.

Förlängd prövotid för extra timme

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade 17 maj 2023 att förlänga prövotiden med möjlighet för alla med serveringstillstånd att ansöka om en extra timme öppethållande med alkoholservering fram till den 18 oktober 2023 då nämnden ska behandla ärendet.

Ansökan ska göras till serveringstillstånd och tillsyn, vi vill gärna att ni använder vår e-tjänst Ändringar i gällande serveringstillstånd. Avgiften är 4 300 kronor. Ingen handläggning sker innan kvitto på inbetald avgift skickats in.


Här kommer några punkter som är viktiga för dig som krögare:

Serveringsansvarig personal, alkohollagen 8 kap. 18 §
Det ska alltid finnas en serveringsansvarig personal på plats som har tillsyn över serveringen under hela serveringstiden. Det är bra om alla vet vem som är ansvarig för kvällen och tänkt på att det kan bara vara en person i taget som är serveringsansvarig. Tillståndshavaren ska anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker till kommunen.
Är du webbkund finns anmälan av serveringsansvarig personal som e-tjänst på Karlstad.se

Alkoholfria alternativ, alkohollagen 8 kap. 22 §
Vid servering av alkoholdrycker ska lättdrycker finnas att tillgå i tillfredsställande urval och omfattning. Detta innebär att vid servering av sprit, vin och starköl ska det finnas minst ett alkoholfritt alternativ till vardera rött och vitt vin. Dessutom ska det finnas lättöl eller alkoholfri öl.

Tänk på att det ska vara full meny fram till klockan 23.00.

Endast bokade besök

Vi som arbetar med serveringstillstånd och tillsyn har endast möjlighet att ta emot bokade besök. Kontakta oss via Kontaktcenter 054-540 00 00 eller via e-post serveringstillstand@karlstad.se.

Det finns flera typer av serveringstillstånd:

  • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet (till exempel en restaurang - men också teater-/paustillstånd eller provsmakning där det inte krävs matservering)
  • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap (till exempel en förening)
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (till exempel vid en festival)
  • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap (till exempel en privat fest med alkoholförsäljning)

Du som har serveringstillstånd ska anmäla vissa typer av förändringar till oss. Det kan handla om ägarförhållanden eller serveringsansvarig personal.

All alkoholservering ska ske med ansvar och omdöme. En årligt återkommande utbildning är ett av de sätt vi vill hjälpa dig att ta det ansvaret.

När du söker tillstånd, tänk på att ansökningsavgiften inte återbetalas om du återtar din ansökan eller nekas tillstånd.

Restaurangregister

I registret kan du se alla restauranger i Karlstad som har serveringstillstånd.

Till restaurangregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker mot betalning krävs serveringstillstånd. Enligt alkoholförordningen ska kommunen fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in.

För att kunna ge en korrekt bedömning när vi får in en ansökan om serveringstillstånd hämtar vi bland annat in remissyttranden från andra myndigheter.

Vi garanterar

När en fullständig ansökan om serveringstillstånd lämnats in garanterar vi att behandla den och fatta beslut inom sex veckor. Garantin gäller under förutsättning att samtliga remissvar kommit in och att förslaget till beslut är att ansökan godkänns.

Om vi inte håller det vi lovar

Om vi inte kan leva upp till garantin reduceras avgiften för serveringstillstånd med 10 procent.

Kontakta oss

Kontaktcenter

Karlstads kommun

Besöksadress: Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26, 652 24 Karlstad

Telefon: 054-540 00 00

E-post: karlstadskommun@karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2023-05-26

Hittade du rätt information på sidan?