Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Tobak, folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter - tillstånd och anmälan

För att sälja tobak och andra nikotinprodukter krävs försäljningstillstånd från Karlstads kommun. Ansökan kan gälla tillstånd för detaljhandel, partihandel eller ett tillfälligt tillstånd beroende på vilken verksamhet du driver. Vid försäljning av folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla det i förväg.

Så här ansöker och anmäler du

Blanketter

Mer information

Tillstånd för försäljning av tobak gäller för alla. Partihandlare, som tidigare inte har behövt anmäla försäljning till kommunen, behöver också ansöka om tillstånd för att sälja tobak.

Krav på dig som ansöker om försäljningstillstånd

För att beviljas tillstånd ställs krav på dig som söker om att du ska vara personligt och ekonomiskt lämplig. Det innebär exempelvis att du ska vara ekonomiskt skötsam och inte ha ett brottsligt förflutet.

Har du skulder hos Kronofogden, anmärkningar hos Skatteverket eller förekommer i belastningsregistret så kan det innebära att du bedöms som olämplig att ha försäljningstillstånd för tobak. Tillståndsenheten gör en enskild bedömning i varje ärende.

Egenkontroll

Det ställs också krav på dig som söker försäljningstillstånd om egenkontroll. För att beviljas tillstånd måste du därför bifoga ett egenkontrollprogram som är lämpligt för din verksamhet till din ansökan.

Av egenkontrollprogrammet ska det bland annat framgå

  • hur du arbetar för att följa lagen med exempelvis ålderskontroll
  • information till personal märkning
  • och spårbarhet av tobak.

Folkhälsomyndighetens har en vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobak Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vägledningen ger dig som handlare stöd och riktlinjer för vilka rutiner ditt egenkontrollprogram ska innehålla.

Dokument för egenkontrollprogram finns under rubriken "Blanketter" ovan.

Ansökningsavgift

Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för prövningen av tillståndsansökan och innebär inte att du automatiskt får tillstånd. Om du får avslag på din ansökan betalas inte avgiften tillbaka.

  • Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd – detaljhandel: 8000 kr.
  • Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd – partihandel: 8000 kr.
  • Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd (inklusive tillsynsavgift): 5000 kr.

Avgiften ska betalas in till Karlstads kommun innan handläggning av ärendet påbörjas. Betalar du via bankgiro ska namnet på bolag och organisationsnummer anges. Betalar du via Swish ska organisationsnummer anges. 

När du ansöker via e-tjänst är kvitto eller skärmdump ett obligatoriskt dokument att bifoga.

Om du använder blankett ska kvitto eller skärmdump på inbetald avgift skickas till serveringstillstand@karlstad.se.

Kontakta oss via samma e-postadress om du har frågor så hjälper vi gärna dig.

Avgiften betalas in på:

Bankgiro: 405-2213.
OBS! Det är viktigt att du skriver följande referenskod: 3161 75038 296.

Swish: 123 664 91 98. Ange organisationsnummer.

Tillsynsavgift

Karlstads kommun gör återkommande tillsyn av verksamheter med försäljningstillstånd. Därför tar Karlstads kommun ut en årlig tillsynsavgift.

Värt att veta om försäljningstillstånd

Ett av riksdagens mål för folkhälsan är ett minskat tobaksbruk. Det vill säga minskad användning av tobak och att ungdomar inte ska lockas att börja använda tobak. Den illegala försäljningen av tobak också ska minska.

Krav ställs bland annat på kontroll av åldersgräns, att produkter har rätt märkning och att marknadsföringen är måttfull.

Tillsynen i butiken utförs av kommunen och polisen. Metoden kontrollköp används också.

För dig som också säljer folköl eller e-cigaretter krävs bara en anmälan – inget tillstånd för att få sälja varorna.

För att sälja eller servera folköl måste du anmäla hanteringen till oss i förväg. Mat ska serveras samtidigt. Har du serveringstillstånd får du även servera folköl, eftersom tillståndet redan uppfyller alkohollagens regler för serveringstillstånd.

Läs mer om försäljning av folköl hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du måste anmäla försäljning av elektroniska cigaretter till oss innan den påbörjas. Elektroniska cigaretter får endast säljas till någon som har fyllt 18 år. Du som försäljare är skyldig att försäkra sig om att köparen har rätt ålder. Om dina anställda bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig.

Läs mer om e-cigaretter hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon Kontaktcenter: 054-540 00 00. E-post: serveringstillstand@karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2023-04-28

Hittade du rätt information på sidan?