Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ändringar och andra anmälningar

Du som har stadigvarande serveringstillstånd måste anmäla vissa förändringar kring din verksamhet. Enklast gör du det som webbkund via e-tjänster.

Anmälan via e-tjänst

Kontaktcenter kan hjälpa dig att hitta rätt blankett i stället för att använda e-tjänst. Vi som arbetar med serveringstillstånd tar endast emot bokade besök.

Det här behöver du anmäla

Som krögare ska du anmäla följande i förväg till kommunen enligt alkohollagen:

 • Serveringsansvarig personal
 • Kontaktuppgifter
 • Avbrott i verksamheten
 • Ägarförändring i bolaget
 • Ändring i styrelsen
 • Ändring i inriktning
 • Ändring av öppettider (ej av tillfällig art)
 • Ändring i serveringslokal som påverkar kommunens tillsynsverksamhet
 • Teckningsrätt. Någon ny eller någon som tas bort.

Enligt alkohollagstiftningen ska den serveringsansvarige övervaka alkoholserveringen när inte tillståndshavaren finns på plats. Serveringsansvarig ska också vara närvarande under hela tiden som servering sker.

Finns varken tillståndshavaren eller serveringsansvarig på plats är det en överträdelse mot bestämmelse i alkohollagen. Detta kan leda till en erinran, därefter varning och slutligen till återkallande av serveringstillståndet.

Den serveringsansvarige ska ha tillräcklig kunskap i alkohollagstiftningen för att kunna sköta sin uppgift, vilket är tillståndsinnehavarens ansvar. Karlstads kommun anordnar utbildning i ansvarsfull alkoholservering en gång per år. Vi rekommenderar att all serveringsansvarig personal går den utbildningen.

På samma serveringsställe kan flera personer anmälas som serveringsansvarig personal. Men det kan bara finnas en personal med serveringsansvar i taget. Så när en restaurang har öppet, och tillståndshavaren inte är på plats, ska det finnas en (1) serveringsansvarig utsedd.

Den som är serveringsansvarig ska vara över 20 år, annars registreras inte anmälan.

Serveringsansvarig ska garantera:

 • Att gäster som serveras ska ha fyllt 18 år. Kontroll av åldern sker genom att gästen visar godkänt ID. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att ålderskontroll görs om du tror att gästen är under 25 år.
 • Att inga underåriga gäster kan få tillgång till alkohol av äldre gäst. Serveringsansvariga bör ha särskild kontroll över försäljningen av alkoholhaltiga drycker när det finns underåriga i lokalen.
 • Att alkoholhaltiga drycker inte tas med från serveringslokalen eller uteserveringen.
 • Att gäster inte tar med sig egna alkoholdrycker in på restaurangen.
 • Att gäster som är märkbart påverkade av alkohol eller annat berusningsmedel ska nekas servering och avvisas från restaurangen.
 • Att det finns tillgång till lagad mat under hela serveringstiden.

Rapportera serveringsansvarig personal

Alla verksamheter med serveringstillstånd behöver rapportera in serveringsansvarig personal via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller anmälningsblankett. Anmälan gäller omedelbart och personen kan därefter börja jobba som serveringsansvarig.

Tillståndsinnehavaren ska meddela både när en ansvarig tillsätts och när ett serveringsansvar uppför, till exempel när en person slutar.

Vad säger alkohollagen?

I alkohollagens 8 kap 18 § står följande: ”Tillståndsinnehavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Det sista gäller dock inte vid rumsservering. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.

Tillståndsinnehavaren ska till kommunen anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker.

Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller som är inhyrd av ett bemanningsföretag får anlitas som köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet. Detta gäller dock inte ordningsvakter som förordnats enligt 2 § 4 lagen (1980:578) om ordningsvakter. Restaurangskolor med serveringstillstånd samt, efter överenskommelse med skolan, även andra restauranger med sådant tillstånd får i utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever”.

Bli webbkund

För att kunna använda e-tjänsterna för anmälningar och ändringar behöver du vara registrerad som webbkund. Att vara webbkund är kostnadsfritt. De personer som kan bli webbkunder är de som är firmatecknare.

För att bli registrerad som webbkund och få inloggningsuppgifter kan du använda formuläret Anmälan om webbkund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan också skicka e-post till serveringstillstand@karlstad.se. Kom ihåg att ange namn, personnummer och vilken restaurang det gäller. Du kan också använda formuläret

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida