Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ansökan om serveringstillstånd

Ansökan sker enklast i våra e-tjänster. Avgiften måste vara betald för att vi ska handlägga din ansökan.

Ansökan via e-tjänst

Kontaktcenter kan hjälpa dig att hitta rätt blankett om du inte kan använda e-tjänst. Vi som arbetar med serveringstillstånd tar endast emot bokade besök.

Om ansökan

Det här händer när du har lämnat in din ansökan:

 1. Ansökan registreras och handläggare granskar dina ansökningshandlingar. Du får en återkoppling på om din ansökan är komplett eller behöver kompletteras.
 2. Om din ansökan inte är komplett, om det saknas någon uppgift, handling eller om du inte har betalt ansökningsavgiften får du en återkoppling via e-post eller brev. Du behöver då skicka in de uppgifter/handlingar som saknas.
 3. Handläggare remitterar andra myndigheter och förvaltningar för att hämta uppgifter och lämplighetspröva dig och ditt bolag som söker serveringstillstånd.
 4. Beroende på vilka svar som förvaltningen får från andra myndigheterna och förvaltningar kan du behöva skicka in kompletterande uppgifter eller handlingar.
 5. Handläggare gör en bedömning av de inkomna handlingarna och uppgifterna från myndigheterna/förvaltningarna och kontrollerar att de överensstämmer med vad lagen och riktlinjerna säger.
 6. Som sökande ska du även visa att du har kunskaper om alkohollagstiftningen genom att göra kunskapsprov.
 7. Slutligen får du beslut på din ansökan, antingen bifall eller avslag. Blir beslutet om serveringstillstånd ett avslag kan du överklaga till Förvaltningsrätten i Värmland. Handläggare skickar information till dig om hur du överklagar. Tänk på att du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum som du tar emot beslutet.

Gå igenom vår hemsida, checklistan och läs våra frågor och svar för information och tips. Ansök i god tid. Från komplett ansökan tar det cirka tre till fyra veckor att handlägga ett stadigvarande serveringstillstånd och cirka fem till tio arbetsdagar för ett tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap. Kunskapsprovet räknas inte in i handläggningstiden för komplett ansökan.

Företagsservice ger samlad hjälp

Om du ska starta eller utveckla en verksamhet kan du vända dig till Företagsservice. Är det en fråga som kräver samordning av flera verksamheter så sköter Företagsservice det och ser till att de handläggare som behövs för ärendet är med på ett möte med dig.

Avgift för ansökan om serveringstillstånd ska betalas i samband med att ansökan lämnas in. Tänk på att ansökningsavgiften inte återbetalas om du återtar din ansökan. Kommunen tar även ut en avgift för ändrade ägarförhållande i befintligt bolag.

Avgiften ska betalas in till Karlstads kommun innan handläggning av ärendet påbörjas. Betalar du via bankgiro ska namnet på bolag, organisationsnummer och referenskod anges. Betalar du via Swish ska organisationsnummer anges. 

När du ansöker via e-tjänst är kvitto eller skärmdump ett obligatoriskt dokument att bifoga.

Om du använder blankett ska kvitto eller skärmdump på inbetald avgift skickas till serveringstillstand@karlstad.se.

Kontakta oss via samma e-postadress om du har frågor så hjälper vi gärna dig.

Avgiften betalas in på:

Bankgiro: 405-2213.
OBS! Det är viktigt att du skriver följande referenskod: 3161 75038 296.

Swish: 123 664 91 98. Ange organisationsnummer.

Ansökningsavgifter

 • Stadigvarande tillstånd: 13 000 kr
 • Stadigvarande ändring i gällande tillstånd, exempelvis yta/tider/gemensamt serveringsutrymme 4 600 kr
 • Tillfällig ändring i gällande tillstånd, inkl gemensamt serveringsutrymme: 2 100 kr.
 • Ändrade ägarförhållanden i befintligt bolag: 7 100 kr.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänhet för befintlig krögare i kommunen, dag 1: 4 600 kr
 • dag 2-7, avgiften gäller per dag: 1 100 kr
 • dag 8-90, avgiften gäller per dag: 500 kr
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänhet för ny krögare i kommunen, dag 1: 6 700 kr
 • dag 2-7, avgiften gäller per dag: 1 100 kr
 • dag 8-90, avgiften gäller per dag: 500 kr
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap: 1 100 kr
 • Avgift för kunskapsprov andra kommuner: 1 600 kr
 • Avgift för kunskapsprov, per gång och person (ex vid byte av platschef el liknande): 1 100 kr

Anmälningsavgifter

Catering, anmälan och godkännande av lokal vid första tillfället: 400 kr

 • Catering, anmälan och godkännande av lokal som redan tidigare har godkänts: 100 kr

Tillsynsavgifter

Omsättning per år i kronor (fast avgift 1 600 kr)

 • 20 000 – 51 000: 1 300 kr
 • 51 001 - 100 000: 4 000 kr
 • 100 001 – 250 000: 6 500 kr
 • 250 001 – 500 000: 11 400 kr
 • 500 001 – 1 000 000: 13 800 kr
 • 1 000 001 – 1 500 000: 16 500 kr
 • 1 500 001 – 2 000 000: 18 500 kr
 • 2 000 001 – 3 000 000: 22 600 kr
 • 3 000 001 – 4 000 000: 25 700 kr
 • 4 000 001 – 5 000 000: 28 800 kr
 • 5 000 001 - 6 000 000: 31 900 kr
 • 6 000 001 – 9 000 000: 34 700 kr
 • 9 000 001 – 12 000 000: 37 100 kr
 • 12 000 001 – 15 000 000: 38 600 kr
 • 15 000 001 – 18 000 000: 39 200 kr
 • 18 000 001 - 21 000 000: 39 500 kr
 • 21 000 0001 eller mer: 40 200 kr

Särskilt tillägg uteservering: 1 100 kr

Särskilt tillägg efter klockan 01.00: 1 100 kr

Du som ansöker om serveringstillstånd ska göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har tagit fram en kunskapsplan som vägledning till vilka kunskaper som krävs. Vid nyansökan ingår tre prov i ansökningsavgiften.

När det gäller tillfälligt tillstånd till slutet sällskap, ska sökande vid andra tillfället genomföra kunskapsprov innan ansökan kan beviljas. Även här ingår tre prov i ansökningsavgiften.

Vid ändring i befintligt bolag kan du visa dina kunskaper i svensk alkohollagstiftning på två olika sätt:

 1. Bifoga anmälan till en lärarledd krögarutbildning inom 3 veckor efter anmälan och efter kursens slut skicka in diplomet.
 2. Göra kunskapsprovet hos kommunen mot en kostnad per person och prov. Se "Avgifter 2024" ovan,

Betalning för kunskapsprovet sker via bankgiro eller swish. Tänk på att du måste skicka in kopia på inbetalning till: serveringstillstand@karlstad.se

 • Bankgiro: 405-2213. OBS! Det är viktigt att du skriver följande referenskod: 3161 75038 296. Ange även namnet på sökande och restaurangen.
 • Swish: 123 664 91 98. Ange sökande och restaurang.

 • Lagad eller på annat sätt tillredd mat (både förrätter, huvudrätter och efterrätter) ska serveras under hela tiden som alkohol serveras.
 • Efter klockan 23.00 räcker det att några olika enklare maträtter serveras.
 • Lokalen ska inomhus vara brandsäker, ha ett lämpligt antal sittplatser för matservering och får inte medföra risk för människors hälsa.
 • Lokalen ska vara registrerad som livsmedelsanläggning hos miljöförvaltningen.
 • Eget kök som följer en bestämd standard ska finnas i anslutning till serveringslokalen.

Här ser du de dokument som behövs för att kunna behandla en ansökan om serveringstillstånd. I vissa fall kan du i samråd med handläggare behöva komplettera med andra dokument som inte är listade här.

 • Kvitto på inbetald ansökningsavgift.
 • Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag. Styrkes genom protokoll från Bolagsstämma och utdrag ur aktiebok.
 • Uppgifter om andelsfördelning i handelsbolag. Styrkes genom kopia av bolagsavtal.
 • Styrelseprotokoll och stadgar när det gäller föreningar.
 • Intyg om kunskap i alkohollagen (ej äldre än fem år). Om sökande inte gjort Folkhälsomyndighetens kunskapsprov efter 2011 ska kunskapsprovet göras efter överenskommelse med kommunen efter att ansökan skickats in.
 • Köpeavtal/arrendeavtal.
 • Redovisning av finansiering exempelvis genom kontoutdrag från bank. Använd gärna mallen för finansieringsplan.
 • Verksamhetsbeskrivning. Beskrivningen ska till exempel ange restaurangchef/verksamhetsansvarig, åldersgräns, huvudsaklig målgrupp, öppettider, eventuell dans, avgränsningar med mera.
 • Hyresavtal, utställt på sökandebolaget (juridiska personen). Gäller även uteservering.
 • Hyresvärdens godkännande vid andrahandsuthyrning.
 • Planritning A4 format över hela serveringslokalen och serveringsytan med inritad bordsplacering, bar och dansgolv. Ange antalet sittplatser och kvadratmeter.
 • Ritning uteservering. Ange antalet sittplatser och kvadratmeter.
 • Beskrivning av tillsyn på uteservering.
 • Eventuella bryggeriavtal.
 • Meny. Tänk på att köket ska ligga i anslutning till serveringslokalen och att restaurangen ska kunna servera lagad eller på annat sätt tillredd mat. Vanlig lägenhetsspis eller mikrovågsugn är inte tillräcklig utrustning.

Tillstånd för slutet sällskap - ej för restauranger med tillstånd

Här kan du läsa vad som gäller när du vill sälja alkohol vid privata arrangemang, till exempel vid bröllop, födelsedagar och företags- och föreningsarrangemang.

Serveringstillstånd

Serveringstillstånd behövs när någon vill sälja alkohol. Om det är en förening eller ett företag måste den som söker ha rätt från sin förening eller bolag att göra denna ansökan. Det betyder att någon som har rätt att teckna föreningen eller bolaget gör ansökan alternativt att det finns ett medgivande.

När man har ett serveringstillstånd får man inte bjuda på alkohol, inte till någon.

Den som ansöker har ansvaret för att allt sköts enligt alkohollagen, att ingen blir för berusad, att försäljning slås in i kassan med mera.

Tid

När man säljer alkohol så gäller alkohollagen, vilket innebär att festen enligt ram ska vara slut senast 01.00 och 01.30 ska lokalen vara tom på gäster. Kvar är de som ska städa och räkna kassan. De som är kvar kan inte fortsätta att festa.

Möjligheten finns att ansöka till 02.00 vid familjehögtider.

Inköp

Den som söker och får serveringstillstånd ska handla all alkohol på Systembolaget.

Bara den alkohol som är inköpt från Systembolaget får finnas i den lokal och tillhörande utrymmen som är tänkt för serveringstillståndet.

Besittningsrätt

Kopia på att ni har fått hyra/låna en lokal.

Ni behöver ha ett medgivande från den som äger den lokal där festen ska hållas. I medgivandet ska det stå att ni får hantera alkohol där. Skicka in det tillsammans med ansökan.

Beskrivning av sammankomsten

Beskriv varför ni ska ha festen eller mötet (till exempel fest i samband med årsmöte/födelsedag).

Mat

Någon form av tillredd mat ska erbjudas. Catering är okej.

Ansökningsavgift

Vad en ansökan kostar kan du se ovan, "Avgifter 2024". Skicka in kopia på kvitto tillsammans med ansökan.


Bankgiro

405–2213. OBS! Det är viktigt att du skriver följande referenskod: 3161 75038 296. Ange även namnet på sökande.

Swish

123 664 91 98. Ange namn. Efter att du betalat via Swish, skicka en bekräftelse på betalningen till serveringstillstand@karlstad.se.

Ansökan i e-tjänsten ovan.

När behöver jag serveringstillstånd? För att få servera alkoholhaltiga drycker behöver du oftast ett tillstånd från den kommun där serveringen ska ske. Servering av alkohol betyder att du säljer alkoholdrycker som ska drickas där du säljer dem. Som alkoholdrycker räknas exempelvis: vin, starköl, sprit och andra jästa alkoholdrycker som cider. Om du har restaurang, pub eller likande behöver du ett stadigvarande serveringstillstånd. Om du ska servera alkoholdrycker vid ett enstaka tillfälle kan du behöva ett tillfälligt serveringstillstånd. Gäller det ett arrangemang som är öppet för alla ska du söka tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten.


Varför måste man ha serveringstillstånd? Alkohollagen säger att den som vill servera alkohol mot betalning i sin servering måste ha serveringstillstånd. Den bestämmelsen har tillkommit för att minska risken för skador och våld som annars kan ske om det finns mycket alkohol inblandad. Alkohollagen är en skyddslag och innebär att det ställs extra höga krav på dem som får tillstånd att servera alkohol, ett särskilt förtroende.


Hur gör man för att ansöka? Själva ansökan görs via en e-tjänst. För snabbare handläggning gör du klokt i att samla ihop de bilagor och handlingar som du behöver bifoga innan du påbörjar ansökan.

Behöver jag anmäla förändringar i bolaget, lokalen eller annat? Ja om du har ett stadigvarande serveringstillstånd måste du anmäla vissa förändringar till kommunen. Det kan till exempel vara nya kontaktuppgifter, förändrade öppettider, byte av namn på bolaget eller restaurangen. Det gäller även för avbrott i verksamheten, ändring i ägarstrukturen eller styrelsen och serveringsansvarig personal. Anmälan om ändring gör du enklast genom vår e-tjänst.

Om du däremot vill ändra serveringstider, göra förändringar i lokalen av ytan eller bygga om behöver du göra en ansökan till kommunen genom vår e-tjänst.

Vad krävs vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd? Om du ska servera alkohol under en begränsad tid, kanske en konsert, festival eller fest för firman eller föreningen. Då behöver du ett tillfälligt serveringstillstånd för att få lov att sälja och servera alkohol. I Karlstad är till exempel Seniorernas hus en lokal som kräver serveringstillstånd därför att det vanligtvis bedrivs ett café i lokalen där de säjer mat och lättdrycker. Kom ihåg att om man har man ett serveringstillstånd så får man inte bjuda på alkohol!

Vilka krav ställs på en serveringslokal och kök? Lokalen ska vara inomhus, vara brandsäker, ha ett lämpligt antal sittplatser för matservering och får inte medföra risk för människors hälsa. Eget kök som följer en bestämd standard ska finnas i anslutning till serveringslokalen som ska vara registrerad som livsmedelsanläggning hos miljöförvaltningen.

Vad ställs det för krav på mat? Det krävs ett varierat utbud av tillagad eller på annat sätt tillredd mat. Med tillredd mat menas att råvaror på något sätt ska förädlas. Mat ska finnas tillgänglig under hela tiden som alkohol serveras. Efter klockan 23.00 räcker det med ett fåtal enklare maträtter. Om maten tar slut, kocken blir sjuk och köket stänger - då ska även alkoholserveringen stängas. För tillfälliga serveringstillstånd och serveringstillstånd till slutet sällskap godkänns catering.

Vad är serveringsansvarig personal? Serveringsansvarig personal ersätter krögaren när den inte är på plats. Serveringsansvarig personal ska vara lämpliga för uppgiften, fyllda 20 år, finnas tillgänglig på serveringsstället under hela serveringstiden och anmälas i förväg till kommunen av tillståndshavaren. Om det förekommer alkoholservering utan att det finns någon serveringsansvarig på plats kan det medföra påföljd eller åtgärd på serveringstillståndet.

Får man ta med egna alkoholdrycker till en hyrd cafélokal som saknar serveringstillstånd och ha en privat fest där? Nej, privata fester med medhavda alkoholdrycker får inte hållas i lokaler där det annars bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

I Karlstad är till exempel Seniorernas hus en lokal som annars bedriver caféverksamhet med försäljning av fika, mat och lättdrycker. Därför krävs det ett serveringstillstånd där om lokalen hyrs för fest och man vill servera mat och alkohol. Kom ihåg att om man har ett serveringstillstånd får man inte bjuda på alkohol.

Vad är undantagen för att slippa serveringstillstånd?

Serveringstillstånd krävs inte om alkoholserveringen:

 • sker under ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Observera att alla tre punkterna måste vara uppfyllda samtidigt för att du inte ska behöva serveringstillstånd.

Exempel vid olika tillställningar:

 • Har du en privat bröllopsfest, 50-årskalas eller liknande tillställning för i förväg bestämda personer så kan undantagsregeln gälla förutsatt att lokalen ni är i inte bedriver yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.
 • Har du ett evenemang där alkohol ingår i en entré- eller deltagaravgift, till exempel kulturarrangemang, middagsklubb, provsmakning eller liknande, så krävs serveringstillstånd. I detta fall saknar det betydelse om evenemanget riktar sig till ett slutet sällskap eller allmänheten.
 • Vid övriga event med koppling till näringsverksamhet, såsom marknadsföringsevent, kundevent, klubbkvällar med mera krävs serveringstillstånd om alkohol ska serveras.

I de flesta fall krävs serveringstillstånd. Om du är osäker på om du uppfyller alla krav i undantagsregeln går det bra att kontakta oss på e-post: serveringstillstand@karlstad.se för att ställa frågor och få svar om just din situation. Om du serverar alkohol utan serveringstillstånd riskerar du att göra dig skyldig till brott mot alkohollagen.

Kan jag som frisör bjuda kunden på ett glas bubbel? Nej du får inte bjuda på alkohol. Det handlar dels om förvaringsförbud – att alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat inte får säljas eller förvaras i en butikslokal där konsumenter kan köpa andra varor eller tjänster. Det är inte heller ok att locka med alkohol för att marknadsföra varor eller tjänster.

Behöver jag ha ordningsvakt? Ordningsvakt krävs inte vid privat fest/sammankomst. Däremot vid offentlig tillställning och för serveringstid efter kl.01. Offentlig tillställning ska anmälas till polisen i förväg.

Får en restaurang bjuda gäster på alkoholdrycker? Nej, en restauratör får aldrig bjuda en gäst på alkohol, inte ens som kompensation för dålig service eller liknade. Däremot är det tillåtet att bjuda på mat och kaffe.

Vem har ansvaret för att kontrollera åldern på en gäst som beställer alkoholdrycker? Det är alltid den som lämnar ut drycken, exempelvis servitören, servitrisen eller bartendern. Att legitimationskontroll sker i dörren spelar således ingen roll, den som serverar ska ändå själv alltid kontrollera åldern.

Hur gammal måste man vara för att kunna erhålla ett serveringstillstånd? För att kunna erhålla ett serveringstillstånd måste man vara 20 år.

Är det tillåtet att sälja två starköl till priset av en? Nej, det är inte tillåtet att använda alkohol som en lockvara vilket innebär att det inte är tillåtet att ge mängdrabatt på alkoholdrycker.

Är det tillåtet med Happy Hour? Ja, under förutsättning att priset på mat och alkoholfria drycker också omfattas till samma eller billigare pris.

Hur länge, det vill säga hur sent på kvällen, måste en restaurang servera mat? Under hela den tid som restaurangen serverar alkoholdrycker måste de också servera mat. Under sen kvällstid ställs inte samma höga krav på variation och allsidighet. Då kan det vara tillräckligt med några enklare rätter. Priset på maten ska vara rimlig för vad som serveras. Nötter och chips räknas inte som mat för att de är snacks.

Får en gäst ta med sig alkoholdrycker från en restaurang eller annat område med serveringstillstånd, exempelvis festivalområde? Nej, det är aldrig tillåtet för en gäst (eller krögare och personal) att ta med sig alkoholdrycker från restaurangen, serveringsytan eller festivalområdet. Inte ens krögaren själv får köpa eller ta med alkoholdrycker från den egna restaurangen för att konsumera någon annanstans.

Är det tillåtet för en krögare att blanda egna shots i flaskor? Nej, det är förbjudet att, som det heter, ombuteljera drycker det vill säga att sätta egna etiketter på flaskor.

Hur ska en uteservering vara avgränsad? Uteserveringen ska vara tydligt avgränsad så att det är klart för gästerna när de är på serveringen och när de lämnar den. Det är ditt ansvar som tillståndshavare att inga gäster lämnar uteserveringen med sin alkoholdryck.

Sidan uppdaterad: 2024-02-26

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida