Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ansökan om serveringstillstånd

Ansökan sker enklast i våra e-tjänster. Avgiften måste vara betald för att vi ska handlägga din ansökan.

Ansökan via e-tjänst

Kontaktcenter kan hjälpa dig att hitta rätt blankett om du inte kan använda e-tjänst. Vi som arbetar med serveringstillstånd tar endast emot bokade besök.

Om ansökan

Du kan ansöka om

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet
 • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap

Kontakta oss i god tid för att få information om serveringstillstånd. Från komplett ansökan tar det cirka tre veckor att handlägga ett stadigvarande serveringstillstånd och cirka fem till tio dagar för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap.

Företagsservice ger samlad hjälp

Om du ska starta eller utveckla en verksamhet kan du vända dig till Företagsservice. Är det en fråga som kräver samordning av flera verksamheter så sköter Företagsservice det och ser till att de handläggare som behövs för ärendet är med på ett möte med dig.

Avgift för ansökan om serveringstillstånd ska betalas i samband med att ansökan lämnas in. Tänk på att ansökningsavgiften inte återbetalas om du återtar din ansökan. Kommunen tar även ut en avgift för ändrade ägarförhållande i befintligt bolag.

Avgiften ska betalas in till Karlstads kommun innan handläggning av ärendet påbörjas. Betalar du via bankgiro ska namnet på bolag, organisationsnummer och referenskod anges. Betalar du via Swish ska organisationsnummer anges. 

När du ansöker via e-tjänst är kvitto eller skärmdump ett obligatoriskt dokument att bifoga.

Om du använder blankett ska kvitto eller skärmdump på inbetald avgift skickas till serveringstillstand@karlstad.se.

Kontakta oss via samma e-postadress om du har frågor så hjälper vi gärna dig.

Avgiften betalas in på:

Bankgiro: 405-2213.
OBS! Det är viktigt att du skriver följande referenskod: 3161 75038 296.

Swish: 123 664 91 98. Ange organisationsnummer.

Ansökningsavgifter

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet, slutet sällskap samt catering: 12 200 kr
 • Stadigvarande serveringstillstånd till provsmakning vid tillverkningsställe: 8 500 kr
 • Tillstånd för provsmakning vid arrangemang upp till fem dagar:
  4 300 kr
 • Stadigvarande utvidgade tillstånd exempelvis yta eller tider:
  4 300 kr
 • Tillfällig ändring i befintligt serveringstillstånd: 1 500 kr
 • Ändrade ägarförhållanden i befintligt bolag: 6 700 kr
 • Stadigvarande servering på gemensamt serveringsutrymme:
  4 300 kr
 • Tillfällig servering på gemensamt serveringsutrymme: 1 000 kr
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänhet för befintlig krögare i kommunen, dag 1: 4 300 kr
 • dag 2-7, avgiften gäller per dag: 1 000 kr
 • dag 8-60, avgiften gäller per dag: 500 kr
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänhet för ny krögare i kommunen, dag 1: 6 300 kr
 • dag 2-7, avgiften gäller per dag: 1 000 kr
 • dag 8-60, avgiften gäller per dag: 500 kr
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap: 1 000 kr
 • Avgift för kunskapsprov andra kommuner: 1 500 kr
 • Avgift för kunskapsprov, per gång och person (ex vid byte av platschef el liknande): 1 000 kr

Anmälningsavgifter

Catering, anmälan och godkännande av lokal vid första tillfället: 400 kr

 • Catering, anmälan och godkännande av lokal som redan tidigare har godkänts: 100 kr

Tillsynsavgifter

Omsättning per år i kronor (fast avgift 1 500 kr)

 • 20 000 – 51 000: 1 300 kr
 • 51 001 - 100 000: 3 800 kr
 • 100 001 – 250 000: 6 100 kr
 • 250 001 – 500 000: 10 700 kr
 • 500 001 – 1 000 000: 13 000 kr
 • 1 000 001 – 1 500 000: 15 500 kr
 • 1 500 001 – 2 000 000: 17 400 kr
 • 2 000 001 – 3 000 000: 21 300 kr
 • 3 000 001 – 4 000 000: 24 200 kr
 • 4 000 001 – 5 000 000: 27 100 kr
 • 5 000 001 - 6 000 000: 29 900 kr
 • 6 000 001 – 9 000 000: 32 600 kr
 • 9 000 001 – 12 000 000: 34 800 kr
 • 12 000 001 – 15 000 000: 36 200 kr
 • 15 000 001 – 18 000 000: 36 800 kr
 • 18 000 001 - 21 000 000: 37 100 kr
 • 21 000 0001 eller mer: 37 700 kr

Särskilt tillägg uteservering: 1 000 kr

Särskilt tillägg efter klockan 01.00: 1000 kr

Du som ansöker om serveringstillstånd ska göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har tagit fram en kunskapsplan som vägledning till vilka kunskaper som krävs. Vid nyansökan ingår tre prov i ansökningsavgiften.

När det gäller tillfälligt tillstånd till slutet sällskap, ska sökande vid andra tillfället genomföra kunskapsprov innan ansökan kan beviljas. Även här ingår tre prov i ansökningsavgiften.

Vid ändring i befintligt bolag kan du visa dina kunskaper i svensk alkohollagstiftning på två olika sätt:

 1. Bifoga anmälan till en lärarledd krögarutbildning inom 3 veckor efter anmälan och efter kursens slut skicka in diplomet.
 2. Göra kunskapsprovet hos kommunen för en kostnad av 1 000 kronor per person och prov.

Betalning för kunskapsprovet sker via bankgiro eller swish. Tänk på att du måste skicka in kopia på inbetalning till: serveringstillstand@karlstad.se

 • Bankgiro: 405-2213. OBS! Det är viktigt att du skriver följande referenskod: 3161 75038 296. Ange även namnet på sökande och restaurangen.
 • Swish: 123 664 91 98. Ange sökande och restaurang.

 • Lagad eller på annat sätt tillredd mat (både förrätter, huvudrätter och efterrätter) ska serveras under hela tiden som alkohol serveras.
 • Efter klockan 23.00 räcker det att några olika enklare maträtter serveras.
 • Lokalen ska vara brandsäker, ha ett lämpligt antal sittplatser för matservering och får inte medföra risk för människors hälsa.
 • Lokalen ska vara registrerad som livsmedelsanläggning hos miljöförvaltningen.
 • Eget kök som följer en bestämd standard ska finnas i anslutning till serveringslokalen.

Här ser du de dokument som behövs för att kunna behandla en ansökan om serveringstillstånd. I vissa fall kan du i samråd med handläggare behöva komplettera med andra dokument som inte är listade här.

 • Kvitto på inbetald ansökningsavgift.
 • Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag. Styrkes genom protokoll från Bolagsstämma och utdrag ur aktiebok.
 • Uppgifter om andelsfördelning i handelsbolag. Styrkes genom kopia av bolagsavtal.
 • Styrelseprotokoll och stadgar när det gäller föreningar.
 • Intyg om kunskap i alkohollagen (ej äldre än fem år). Om sökande inte gjort Folkhälsomyndighetens kunskapsprov efter 2011 ska kunskapsprovet göras efter överenskommelse med kommunen efter att ansökan skickats in.
 • Köpeavtal/arrendeavtal.
 • Redovisning av finansiering exempelvis genom kontoutdrag från bank. Använd gärna mallen för finansieringsplan.
 • Verksamhetsbeskrivning. Beskrivningen ska till exempel ange restaurangchef/verksamhetsansvarig, åldersgräns, huvudsaklig målgrupp, öppettider, eventuell dans, avgränsningar med mera.
 • Hyresavtal, utställt på sökandebolaget (juridiska personen). Gäller även uteservering.
 • Hyresvärdens godkännande vid andrahandsuthyrning.
 • Planritning A4 format över hela serveringslokalen och serveringsytan med inritad bordsplacering, bar och dansgolv. Ange antalet sittplatser och kvadratmeter.
 • Ritning uteservering. Ange antalet sittplatser och kvadratmeter.
 • Beskrivning av tillsyn på uteservering.
 • Eventuella bryggeriavtal.
 • Meny. Tänk på att köket ska ligga i anslutning till serveringslokalen och att restaurangen ska kunna servera lagad eller på annat sätt tillredd mat. Vanlig lägenhetsspis eller mikrovågsugn är inte tillräcklig utrustning.

Tillstånd för slutet sällskap - ej för restauranger med tillstånd

Här kan du läsa vad som gäller när du vill sälja alkohol vid privata arrangemang, till exempel vid bröllop, födelsedagar och företags- och föreningsarrangemang.

Serveringstillstånd

Serveringstillstånd behövs när någon vill sälja alkohol. Om det är en förening eller ett företag måste den som söker ha rätt från sin förening eller bolag att göra denna ansökan. Det betyder att någon som har rätt att teckna föreningen eller bolaget gör ansökan alternativt att det finns ett medgivande.

När man har ett serveringstillstånd får man inte bjuda på alkohol, inte till någon.

Den som ansöker har ansvaret för att allt sköts enligt alkohollagen, att ingen blir för berusad, att försäljning slås in i kassan med mera.

Tid

När man säljer alkohol så gäller alkohollagen, vilket innebär att festen enligt ram ska vara slut senast 01.00 och 01.30 ska lokalen vara tom på gäster. Kvar är de som ska städa och räkna kassan. De som är kvar kan inte fortsätta att festa.

Möjligheten finns att ansöka till 02.00 vid familjehögtider.

Inköp

Den som söker och får serveringstillstånd ska handla all alkohol på Systembolaget.

Bara den alkohol som är inköpt från Systembolaget får finnas i den lokal och tillhörande utrymmen som är tänkt för serveringstillståndet.

Besittningsrätt

Kopia på att ni har fått hyra/låna en lokal.

Ni behöver ha ett medgivande från den som äger den lokal där festen ska hållas. I medgivandet ska det stå att ni får hantera alkohol där. Skicka in det tillsammans med ansökan.

Beskrivning av sammankomsten

Beskriv varför ni ska ha festen eller mötet (till exempel fest i samband med årsmöte/födelsedag).

Mat

Någon form av tillredd mat ska erbjudas. Catering är okej.

Ansökningsavgift

En ansökan kostar 1 000 kronor och kopia på kvitto skickas in tillsammans med ansökan.

Bankgiro

405–2213. OBS! Det är viktigt att du skriver följande referenskod: 3161 75038 296. Ange även namnet på sökande.

Swish

123 664 91 98. Ange namn. Efter att du betalat via Swish, skicka en bekräftelse på betalningen till serveringstillstand@karlstad.se.

Ansökan i e-tjänsten ovan.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida