Serveringstillstånd för alkohol

Karlstads kommun ansvarar för handläggning och tillsyn av serveringstillstånd.

Beslut från Arbetsmarknads- och socialnämnden gällande en extra timmes öppet tid för restauranger med serveringstillstånd

Den extra timmen öppettid för restauranger med serveringstillstånd permanentas på så sätt att restauranger kan ansöka om en timmes längre öppettid för en period av ett år i taget. Extratimmen gäller enbart inne på restaurangen, ej på uteserveringar. Efter klockan 01.00 krävs förordnade ordningsvakter.

Den som vill ansöka om en extra timmes öppettid ska skicka in en ansökan.

Använd gärna e-tjänsten som heter ”Ändringar i gällande tillstånd”.

Ingen handläggning sker innan kvitto på inbetald avgift skickats in. Hur avgiften ska betalas in ser du längre ner på hemsidan i rutan ”Ansökan om serveringstillstånd”.


Här kommer några punkter som är viktiga för dig som krögare:

Serveringsansvarig personal, alkohollagen 8 kap. 18 §
Det ska alltid finnas en serveringsansvarig personal på plats som har tillsyn över serveringen under hela serveringstiden. Det är bra om alla vet vem som är ansvarig för kvällen och tänkt på att det kan bara vara en person i taget som är serveringsansvarig. Tillståndshavaren ska anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker till kommunen.
Är du webbkund finns anmälan av serveringsansvarig personal som e-tjänst på Karlstad.se

Alkoholfria alternativ, alkohollagen 8 kap. 22 §
Vid servering av alkoholdrycker ska lättdrycker finnas att tillgå i tillfredsställande urval och omfattning. Detta innebär att vid servering av sprit, vin och starköl ska det finnas minst ett alkoholfritt alternativ till vardera rött och vitt vin. Dessutom ska det finnas lättöl eller alkoholfri öl.

Tänk på att det ska vara full meny fram till klockan 23.00.

Endast bokade besök

Vi som arbetar med serveringstillstånd och tillsyn har endast möjlighet att ta emot bokade besök. Kontakta oss via Kontaktcenter 054-540 00 00 eller via e-post serveringstillstand@karlstad.se.

Det finns flera typer av serveringstillstånd:

  • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet (till exempel en restaurang - men också teater-/paustillstånd eller provsmakning där det inte krävs matservering)
  • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap (till exempel en förening)
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (till exempel vid en festival)
  • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap (till exempel en privat fest med alkoholförsäljning)

Du som har serveringstillstånd ska anmäla vissa typer av förändringar till oss. Det kan handla om ägarförhållanden eller serveringsansvarig personal.

All alkoholservering ska ske med ansvar och omdöme. En årligt återkommande utbildning är ett av de sätt vi vill hjälpa dig att ta det ansvaret.

När du söker tillstånd, tänk på att ansökningsavgiften inte återbetalas om du återtar din ansökan eller nekas tillstånd.

Restaurangregister

I registret kan du se alla restauranger i Karlstad som har serveringstillstånd.

Till restaurangregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taggar för sidan

Näringsliv och företagande

Sidan uppdaterad: 2024-02-15

18 Maj 2024