Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Mjölnartorpets förskola

Mjölnartorpets förskola

Mjölnartorpets förskola består av fyra avdelningar med en stor gemensam kuperad utegård, med uppväxta träd och buskar som inbjuder till fantasifull lek och motoriska utmaningar.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Kronoparken

På Mjölnartorpet finns fyra avdelningar, Lunden och Ängen för de yngsta samt Hagen och Dungen för de äldre barnen. Förskolegården är kuperad med flera olika zoner där motorik, nyfikenhet och alla sinnen stimuleras. Vi odlar en del själva, särskilt i vårt växthus som ger oss möjlighet till skördefest varje höst.

Så arbetar vi

Vi arbetar för att ge varje barn de bästa förutsättningar för utveckling och lärande. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för vår pedagogiska utbildning.

Vi värnar om varandras olikheter och tillvaratar varandras kunskaper och förmågor. Våra olikheter är en tillgång i vårt uppdrag att skapa förutsättningar för varje barn att lära och utvecklas så långt som möjligt.

Förskolan arbetar med att utveckla stimulerande och utvecklande lärmiljöer för att främja utforskarglädje och nyfikenhet hos varje barn.

Alla på förskolan ska mötas utifrån sina egna värden, sina förutsättningar, intressen och styrkor och bli bekräftade, lyssnade till och tagna på allvar. 

Vi är en förskola som är Grön Flagg-certifierad. Det innebär bland annat att vi arbetar med en mångfald av pedagogiska metoder, demokratiska arbetssätt och lärande för hållbar utveckling

Vår vision är: Jämlikhet och delaktighet i fokus mot en kreativ hållbar utveckling.
Vår barnsyn är: Barn är unika, kreativa och kompetenta.
Vår kunskapssyn är: Kunskap erhålls i samspel med andra.

Bilder

Mjölnartorpets förskola växthus
Mjölnartorpets förskola grönska
Mjölnartorpets förskola förråd
Mjölnartorpets förskola eldstad

För vårdnadshavare

För oss är samverkan med vårdnadshavare viktig och alla ska känna att vi som jobbar på vår förskola är kompetenta, positiva, engagerade och serviceinriktade. Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

För att sjukanmäla ditt barn gör du en frånvaroanmälan i Edlevo innan klockan 08.00 samma dag.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Skaldens Gata 4
656 38 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2024-04-07

Hittade du det du sökte på sidan?