Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Hultsbergs förskola gården

Hultsbergs förskola

Hultsbergs förskola ligger i samma byggnad som Hultsbergsskolan. Skolan ligger i ett villaområde mitt emellan Henstad och Hultsberg och har närhet till skog och andra grönområden.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Hultsberg/Henstad

Vi har sex avdelningar på vår förskola, Ekeby, Gylleby, Fryken, Nygård, Berga Väst och Berga Öst.

Vår förskola har många praktiska fördelar med närheten till grundskolan. Här finns det möjlighet att börja som 1-åring och gå hela vägen ända till grundskolans avslut vid nionde klass. Det är unikt.

Så arbetar vi

Vi arbetar långsiktigt och målmedvetet med barns lärande, utveckling och sociala kompetens. Vi vill ge alla barn goda förutsättningar att utveckla sina förmågor och sitt lärande inom förskolans alla målområden. Undervisningen på avdelningarna utgår från barnens tidigare erfarenheter, intressen och behov och sker under lekfulla former.

På vår förskola ska alla känna sig välkomna. Ett gott bemötande och goda relationer är viktigt för oss oavsett om du är barn, vårdnadshavare eller medarbetare. Vi är en förskola för alla, där människors lika värde främjas. Vi arbetar aktivt för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling.

Vår vision är att Hultsbergs förskola ska vara en förskola att längta till med respektfullt bemötande, där glädje och trygghet finns.

Bilder

Hultsbergs förskola lekställning
Hultsbergs förskola lund
Hultsbergs förskola hage
Hultsbergs förskola plan
Hultsbergs förskola odling

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt men senast på morgonen samma dag.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Nils Holgerssons väg 8
653 46 Karlstad

Rektor

Malin Geary

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2024-04-06

Hittade du det du sökte på sidan?