Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sångtrastens förskola

Sångtrastens förskola

Längs med älven på Färjestad ligger Sångtrastens förskola.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Färjestad

Sångtrastens förskola består av tre team med sex avdelningar. Förskolan ligger i ett lugnt och naturskönt område och våra gårdar erbjuder allt ifrån skogsdunge till uteklassrum och stora gröna ytor - miljöer som lockar till lek och utforskande. Vi skapar rum för lärande både i vår rika utomhusmiljö men också i närområdet och i skogen.

Så arbetar vi

Våra förhållningssätt till barnen präglas av att alla är olika men lika bra. Vi uppmuntrar olikheter och vill ge alla barn möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi ser barnen som rika, kompetenta och nyfikna samt vill skapa förutsättningar för barnen att vara sina bästa jag.

Vår pedagogik förnyas och utvecklas utifrån med behov som utgångspunkt och i takt med samhällets förändringar. Undervisningen tar sin utgångspunkt från läroplanen, barnens intressen samt erfarenheter och behov.

Vi har skogen som inspiration och går på utflykter där vi upplever naturen och möjligheterna det medför att utforska med hjälp av sina sinnen samt utvecklas både motoriskt och kognitivt. Vi har ett utforskande arbetssätt där vi lär tillsammans. Vårt arbete utgår från kontinuerlig planering och dokumentation för att följa barnens utveckling och lärande.

Barn och vuxnas trivsel är en självklar prioritering hos oss och vi följer kontinuerligt upp vårt arbete utifrån likabehandling för att förebygga diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. På Sångtrastens förskola ska alla ska känna sig trygga och bemötas respektfullt. Vi arbetar mycket med bemötande, och hur man är en bra kompis. Det är viktigt att ditt barn trivs hos oss.

I vårt arbete kring hållbar utveckling vill vi göra barnen medvetna om och skapa en förståelse för vikten av hälsa och miljö för en hållbar framtid. Förskolan satsar på en utemiljö som inspirerar aktivet och kreativitet där barn får använda sin uppfinningsförmåga och nyfikenhet. Arbetet med hållbar utveckling sätter sin prägel på hela verksamheten. Genom att tidigt lära barnen att källsortera och reflektera kring miljöfrågor skapar vi ansvarskännande individer.

Bilder

Sångtrastens förskola bakgård
Sångtrastens förskola båt
Sångtrastens förskola skylt
Sångtrastens förskola rutschkana
Sångtrastens förskola gården
Sångtrastens förskola hus

För vårdnadshavare

Vi vill att alla vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och vi eftersträvar att kunna föra en öppen och ärlig dialog. För oss är samverkan viktigt. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal och har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får också information från förskolan och ta del av vår förskolas utbildning genom verktyget Haldor Education som finns att ladda ned som app.

Kost och måltider

Maten som serveras på Sångtrastens förskola tillagas på förskolan av vår egna kock. Måltiderna som serveras ska ge energi och näring för att skapa förutsättningar för barnen att utvecklas och orka med dagarna i förskolan. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Vi vill genom bra måltider främja barnens förståelse kring matens betydelse för både hälsa och miljö.

Sjukanmälan

För att sjukanmäla ditt barn ringer eller sms:ar du till avdelningen. Du kan också ringa och prata in ett meddelande på avdelningens telefonsvarare. Ange då barnets namn och dagens datum.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Svalgången 2
654 65 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2023-06-01

Hittade du rätt information på sidan?