Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sunnanängs förskola gård

Sunnanängs förskola

Sunnanängs förskola ligger centralt i Molkom i närhet till Molkomssjön och Nyeds skola.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Molkom

Vi har en förskola som utmanar barnen att utforska omvärlden genom lek och aktiviteter. Leken befrämjar barns hälsa och välbefinnande och den har stor betydelse för barnens utveckling. På vår förskola erbjuder vi olika miljöer och material, såväl inne som ute. Barnen får i leken träna socialt samspel, deras fantasi utvecklas och kreativiteten främjas. Hos oss lär sig barnen att ta egna initiativ och blir självständiga i sina val av lek och kamrater.

Så arbetar vi

För att stimulera barnens tal- och språkutveckling arbetar vi dagligen med rim, ramsor, sång, musik, högläsning, språkstimulerande övningar och uppmuntrar barnens kommunikation på ett lekfullt sätt.

Visionen för förskolan Sunnanäng är Hållbar Framtid. Vi skapar en medvetenhet hos barnen om det vi dagligen möter i förskolan. Kring det lilla och det stora som finns runtomkring dem i livet och i omvärlden.

Verksamheten ska vara trygg och rolig för alla barn som deltar. Jämställdhet är viktigt hos oss. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i alla förekommande situationer och aktiviteter, som påklädning, samling, fri lek, måltider, pedagogisk verksamhet, lekmaterial, litteratur, miljö och inredning av lokaler.

  • Vi bemöter flickor och pojkar på ett likvärdigt sätt.
  • Vi ger alla barn samma möjlighet att utvecklas som individ.
  • Vi uppmuntrar och stödjer barnen att göra sina egna val.

Bilder

Sunnanängs förskola skylt
Sunnanängs förskola träd
Sunnanängs förskola bil
Sunnanängs förskola lund
Sunnanängs förskola grillplats
Sunnanängs förskola lekställning

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt på morgonen.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Skolgatan 3B
655 60 Molkom

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Gullvivan

054 - 540 36 07

Vallmon

054 - 540 36 08

Violen

054 - 540 36 09

Klövern

054 - 540 36 12

Blåklockan

054 - 540 36 13

Smörblomman

054 - 540 33 53

Humlan

054 - 540 33 53

Köket

054 - 540 34 73

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?