Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klasmossens förskola

Klasmossens förskola

Klasmossens förskola ligger i stadsdelen Kronoparken med närhet till skog, bibliotek och universitet. Bussförbindelserna i närheten av förskolan är goda.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Kronoparken

Klasmossens förskola består av två arbetslag. Ett arbetslag för äldre barn och ett arbetslag för yngre barn. Förskolan erbjuder en fantastisk utemiljö med växthus och uteklassrum.

Så arbetar vi

Förskolorna Klasmossens, Dirigenten och Karlavagnen arbetar tillsammans utifrån en gemensam pedagogisk idé. Detta innebär att förskolorna arbetar i storarbetslag med överanställning så behovet av vikarier finns inte.

Vi arbetar med att skapa pedagogiska lärmiljöer utifrån barnens intressen, förskolans läroplan och skollagen. Varje pedagog undervisar i sin egen lärmiljö inne och ute och dokumenterar undervisningen och barnens förändrade kunnande.

Förskolan bygger på ett demokratiskt arbetssätt, där barnen aktivt skapar sitt eget lärande. Vi vill ge varje barn de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande. Utforskande, nyfikenhet och en livslång lust att lära utgör grunden för förskolans utbildning. Vi utgår då ifrån barnets erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

Miljön på vår förskola ska ge förutsättningar för ett undersökande arbetssätt där leken, kreativiteten och barnens intressen står i centrum och stimuleras. Förskolan är pedagogernas och barnens gemensamma arbetsplats där material och inspiration finns tillgängligt och har en pedagogisk tanke.

På förskolan arbetar även en utepedagog som arbetar mot yngresidan på förmiddagen och äldresidan på eftermiddagen. Detta ger oss möjligheten att arbeta med barnen i mindre grupper. Utepedagogen har en lastcykel som flitigt används för att barnen ska få uppleva närmiljöerna utanför förskolans gård.

Bilder

Klasmossens förskola odling
Klasmossens förskola växthus
Klasmossens förskola gunga
Klasmossens förskola lekställning
Klasmossens förskola skog

För vårdnadshavare

Vårdnadshavarna bjuds in till utvecklingssamtal och föräldrasamverkan och har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Förskolans använder sig av Haldor Education som en informationskanal där information och den pedagogiska dokumentationen läggs ut.

Kost och måltider

Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo innan halv nio.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Klasmossevägen 1
656 36 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Nallen yngre

054 - 540 32 50

Brummelman yngre

054 - 540 32 50

Nallen äldre

054 - 540 36 04

Brummelman äldre

054 - 540 34 76

Sidan uppdaterad: 2024-04-06

Hittade du det du sökte på sidan?