Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Illustrerad bild. Mamma med sina två barn och barnvagn samt lärare vistas tillsammans i klassrumsmiljö

Förskolan Storbyn

Förskolan Storbyn är en utökning av Lärkängens och Bullerbyns förskolor och ligger i centrala Vålberg. Förskolan har nära till skog och natur.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Vålberg/Edsvalla

Storbyn består av en femårsavdelning. I dagsläget går det inte att söka direkt till förskolan. Barnen som går här kommer från de övriga förskolorna i området. Avdelningen är indelad i mindre grupper vilket skapar förutsättningar att möta varje barns behov, att väcka lust och nyfikenhet för fortsatt lärande. Dessutom får barnen som kommer från olika delar av Vålberg chansen att lära känna varandra inför hösten då de börjar i förskoleklass tillsammans.

Undervisning sker såväl utomhus som inomhus. Runt knuten finns Sjösalaparken, idrottshall och bibliotek som används som en naturlig del av undervisningen.

Storbyn avvecklas till sommaren 2024

På grund av minskat behov av förskoleplatser i Vålberg kommer Storbyns förskola att avvecklas till sommaren 2024. Från hösten kommer alla femåringar att gå kvar på sina ordinarie förskolor men inte i renodlade femårsgrupper som idag.

Så arbetar vi

Verksamheten i förskolan Storbyn präglas av utepedagogik. Pedagogerna på Storbyn kan dela upp barnen i mindre grupper under dagen. På så sätt kan de anpassa arbetet till barns olika behov och utveckling. Utflykter och cykelturer är naturliga delar i den pedagogiska verksamheten.

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till öppet hus, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Långgatan 58
664 52 Vålberg

Telefonnummer

054 - 540 22 56

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Rektor

Sidan uppdaterad: 2024-04-06

Hittade du det du sökte på sidan?