Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Fullriggarens förskola

Fullriggarens förskola

Mitt emellan Pråmkanalen och Löfbergsskrapan ligger Fullriggarens förskola i ett av hyreshusen i Inre hamn.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Tingvallastaden

Förskolan består av tre avdelningar och har en utomhuspedagogisk inriktning vilket innebär att vi bedriver majoriteten av verksamheten utomhus med alla barn, året runt. Vår undervisning sker ute så väl som inne, vilket bidrar till fler möjligheter till utveckling och lärande.

Utomhuspedagogik och naturupplevelser

Våra bussvagnar, busscyklar och vår specialinredda buss Vega är viktiga förutsättningar för den utomhuspedagogik vi bedriver. Med hjälp av dem kan vi förflytta oss ut i vårt närområde och utforska dess natur- och kulturliv.

Najaden – vår avdelning är för våra allra yngsta barn

På Najaden har vi tillgång till bussvagnar som möjliggör för gemensamma upptäckter och utforskande.

Gladan – vår avdelning för våra mellanbarn

På Gladan använder vi oss av busscyklar som gör det möjligt för oss att besöka olika platser runt om i Karlstad.

Vega Orange och Rosa – våra avdelningar för våra allra äldsta barn

Vega är vår mobila avdelning som bedriver sin verksamhet på vår förskolebuss. På bussen arbetar två pedagoger tillsammans med en av våra två busschaufförer som turas om att köra bussen och fixa med maten. Bussen hämtar oss vid Fullriggarens förskola varje dag klockan 9:00 och vi kommer tillbaka klockan 15:00. Vi har lunch och mellanmål med oss på bussen som vi äter ute där det passar för dagen.

Så arbetar vi

Vi på Fullriggarens förskola värnar om varandras olikheter och tar tillvara på varandras kunskaper och förmågor. Våra olikheter ser vi som en tillgång i vårt uppdrag att skapa likvärdighet och för att tillägna oss nya färdigheter. Vi utgår från det lärande barnet som har en egen röst, egna erfarenheter och förmågor. Alla på förskolan ska mötas utifrån det egna värde man har, bli bekräftad, lyssnad till och tas på allvar. Vi pedagoger strävar efter att stärka barnets självkänsla genom att låta barnen få prova och våga. Vi verkar för att ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att kunna finna egna lösningar när de stöter på utmaningar.

Vi arbetar för att bibehålla och utmana barnets starka drivkraft till lusten att lära. För oss är det viktigt att Fullriggaren är en lustfylld plats dit både barn och pedagoger längtar. En plats där vi vågar utmana oss själva och varandra för att utveckla vår verksamhet och våra kompetenser. En plats där alla vuxna och barn ska känna sig trygga och bekräftade. Vi är alla är olika - men vi är lika mycket värda.

På förskolan är vi pedagoger förebilder för barnen. Både i hur vi talar om oss själva och till varandra och genom att vara med i leken och lärandet. Genom att ställa frågor, utmana och väcka nyfikenhet hos barnen är vi medforskare i deras upptäckande och lärande. Vår vision är att vi som förskola ska erbjuda barnen möjligheter till att upptäcka nya spännande saker och olika upplevelser.

Bilder

Fullriggarens förskola bakgård
Fullriggarens förskola verkstad
Fullriggarens förskola skylt
Fullriggarens förskola basket
Fullriggarens förskola gård
Skolbussen Vega står parkerat vid Tyrstugan

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn så snart som möjligt.
Ta kontakt på det sätt som ni har kommit överens om på er avdelning.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Stapelgatan 5
652 16 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Najden

054 - 540 37 14

Gladan

054 - 540 34 60

Vega

054 - 540 35 76

Filmad rundvandring i förskolans lokaler och buss

Sidan uppdaterad: 2023-05-31

Hittade du rätt information på sidan?