Fullriggarens förskola

Fullriggarens förskola

I ett av hyreshusen mitt emellan Pråmkanalen och Löfbergsskrapan i Inre hamn ligger Fullriggarens förskola.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Tingvallastaden

Utomhuspedagogik och naturupplevelser för alla barn

Förskolan har en utomhuspedagogisk inriktning vilket innebär att vi bedriver majoriteten av verksamheten utomhus med alla barn, året runt. Vår undervisning sker ute så väl som inne, vilket bidrar till fler möjligheter till utveckling och lärande.

Avdelningar

Fullriggarens förskola består av tre avdelningar.

Najaden är för våra allra yngsta barn 1-2 år.

Gladan och Vega är för våra 3-6 åringar.

Najaden har tillgång till bussvagnar som möjliggör för gemensamma upptäckter och utforskande. Gladan och Vega använder sig av busscyklar som gör det möjligt för dem att ta sig till olika platser runt om i Karlstad.

Våra bussvagnar och busscyklar är viktiga förutsättningar för den utomhuspedagogik vi bedriver. Med hjälp av dem kan vi förflytta oss ut i vårt närområde och utforska dess natur- och kulturliv.

Så arbetar vi

Fullriggarens förskola är en mötesplats där viktiga relationer byggs för att kunna utvecklas i en positiv gemensam miljö. Vi värnar om varandras olikheter och tar tillvara på varandras kunskaper och förmågor. Våra olikheter är en tillgång i vårt uppdrag att skapa likvärdighet och för att tillägna oss nya färdigheter. Vi utgår från det lärande barnet som har en egen röst, egna erfarenheter och förmågor. Alla på förskolan ska mötas utifrån det egna värde man har, bli bekräftad, lyssnad till och tas på allvar. Vi pedagoger strävar efter att stärka barnets självkänsla genom att låta barnen få prova och våga. Vi verkar för att ge barnen möjlighet att utveckla sin ”verktygslåda” för att kunna finna egna lösningar när de stöter på utmaningar.

Vi på fullriggarens förskola arbetar för att bibehålla och utmana barnets starka drivkraft till lusten att lära. För oss är det viktigt att Fullriggaren är en lustfylld plats dit både barn och pedagoger längtar. En plats där vi vågar utmana oss själva och varandra för att utveckla vår verksamhet och våra kompetenser. En plats där alla vuxna och barn skall känna sig trygga och bekräftade, vi är alla är olika - men att vi är lika mycket värda.

Bilder

Fullriggarens förskola skylt
Fullriggarens förskola basket
Fullriggarens förskola bakgård
Fullriggarens förskola verkstad
Fullriggarens förskola gård

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Stapelgatan 5
652 16 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Najaden

054 - 540 37 14

Gladan

054 - 540 34 60

Vega

054 - 540 35 76

Filmad rundvandring i förskolans lokaler och buss

Taggar för sidan

Förskola

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

19 Juni 2024