Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förskolan Galaxen

Förskolan Galaxen

Förskolan Galaxen öppnade i 2020 och håller till i Stagnellska hemmet på Herrhagen.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Herrhagen

Förskolan Galaxen har sju avdelningar i två plan. Tre avdelningar för de yngre barnen och fyra för de äldre barnen. Vi har en stor och fin gård som främjar barnens kreativitet och motorik.

Hos oss ska alla barn ges möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper och förmågor inom läroplanens alla målområden, utifrån sina egna förutsättningar och behov. Lek och barnens lust och intresse är utgångspunkten för vår utbildning.

Förskolan Galaxen är en mötesplats där viktiga relationer byggs för att kunna utvecklas i en positiv gemensam miljö. Vi ser förskolan som en plats för barnen att mötas i demokratiska frågor och involveras i olika beslut. För oss är kontakten med dig som förälder betydelsefull.

Hos oss på förskolan Galaxen får barnen möjlighet att utvecklas till stjärnor i sitt eget universum.

Så arbetar vi

Vi arbetar med transdisciplinär undervisning, vilket innebär att läroplanens ämnen och mål vävs samman till en helhet i stället för att lärandet delas upp i ämnesområden.

Under kommande läsår arbetar vi tematiskt med extra fokus på Bokbryggan, ett språkfrämjande arbetssätt för att utveckla språket och öka barns intresse för böcker. Vi arbetar också med NTA; naturvetenskap och teknik för alla. NTA främjar undervisning av hög kvalitet i naturvetenskapliga och tekniska ämnen.

Galaxens Digital ateljé

På Förskolan Galaxen finns en Digital ateljé, där barnen får möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Vår undervisning är planerad och utförs i mindre barngrupper. Både digitala och andra verktyg finns sida vid sida och det är personalen i förskolan som avgör vad som passar att använda vid olika undervisningstillfällen. Genom att upptäcka och utforska teknik i vardagen samt bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, redskap och material läggs en bra grund för utvecklandet av barnens digitala kompetenser.

Läs mer om Digitala ateljén

Bilder

Förskolan Galaxen hyddor
Förskolan Galaxen trädgård
Förskolan Galaxen gården
Förskolan Galaxen grönska
Förskolan Galaxen balansgång
Förskolan Galaxen gräsmatta

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Måltiden är ett tillfälle att umgås och bygga relationer mellan barnen och med de vuxna men måltiden kan också integreras i det pedagogiska arbetet. Den kan användas till att väcka nyfikenhet på mat, odling, ekologi och matematik, eller för att prata om kultur, samhälle och demokrati.

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn så snart som möjligt. Vi vill att du senast klockan 07:00 samma dag gör frånvaroanmälan i Edlevo. Anmälan av ditt barns frånvaro är viktigt för vår planering gällande beställning av mat för dagen, organisation och undervisning.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Stagnellsgatan 12C
652 19 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Hästen

054 - 540 30 85

Hunden

054 - 540 30 84

Kaninen

054 - 540 31 40

Draken

054 - 540 30 86

Tuppen

054 - 540 31 41

Tigern

054 - 540 31 39

Apan

054 - 540 30 87

Filmer om hur vi arbetar på förskolan

Den digitala ateljén

Vi hälsar på hos avdelningen Hästen

Sidan uppdaterad: 2024-04-06

Hittade du det du sökte på sidan?