Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Henstad förskola gården

Henstad förskola

Vår förskola ligger på bostadsområdet Henstad. Förskolan är belägen i ett lugnt område med gångavstånd till skog och till flera lekparker. Inpå knuten finns det även en fårhage.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Hultsberg/Henstad

Vår förskola har fyra avdelningar, Lyckan, Viljan, Glädjen och Gnistan. Hos oss erbjuds barnen en härlig utemiljö. Vi har en av kommunens största gårdar och den inspirerar till stimulerande lek och mycket rörelse. Vi strävar efter stimulerande miljöer som skapar goda förutsättningar till självständighet, utveckling och lärande. I våra lärmiljöer vill vi utmana barnen till nya tankar, att ta egna initiativ och att tro på sin egen förmåga. Våra lek- och lärmiljöer formas av barngruppen som finns på avdelningen just nu.

Så arbetar vi

Vi arbetar långsiktigt med barns lärande, utveckling och sociala kompetens. Samarbete sker mellan avdelningarna så att pedagogerna kan följa barnets utveckling.

På vår förskola ska alla känna sig välkomna. Ett gott bemötande och goda relationer är viktigt för oss oavsett om du är barn, vårdnadshavare eller medarbetare. Vi är en förskola för alla, där människors lika värde främjas. Vi arbetar aktivt för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling.

Vårt mål är att ge ditt barn en bra start i livet och på skoltiden.

Bilder

Henstad förskola huset
Henstad förskola sittplatser
Henstad förskola balans
Henstad förskola båt

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt men senast på morgonen samma dag.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Styvervägen 2-8
653 46 Karlstad

Rektor

Malin Geary

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Lyckan

054 - 540 32 08

Viljan

054 - 540 32 09

Glädjen

054 - 540 32 10

Gnistan

054 - 540 32 11

Sidan uppdaterad: 2024-04-06

Hittade du det du sökte på sidan?