Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förskola Zakridsdal

Zakrisdals förskola

Förskolan ligger vid infarten till Göteborgsudden med närhet till både äldre och nybyggda bostadsområden samt Zakrisdals företagscentrum.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Västerstrand/Romstad

Zakrisdals förskola är indelad i tre grupper. Amiralen och Fregatten för de yngre barnen och Kompassen för de äldre barnen.

Här finns en stor gård runt huset med både fruktträd och bärbuskar. Utemiljön består av delvis kuperad gård med en blandning av stora träd för skugga men även öppen yta för rörelse. Gården samt närhet till skogen lockar till många aktiviteter. Där leker vi, lär oss, rör oss och får många glada skratt tillsammans.

Hösten 2023 startar bygget av Zakrisdals nya förskola som kommer att ligga precis bredvid den nuvarande och få en ny stor härlig utemiljö. Förskolan planeras att vara klar till årsskiftet 2024/2025.

Så arbetar vi

Alla vi i arbetslaget samverkar för att skapa en gemensam trivsel och trygghet för barnen på förskolan. På Zakrisdals förskola har vi positiva och engagerade pedagoger som bygger upp verksamhet tillsammans med barn och vårdnadshavare. Det som kännetecknar oss är vårt goda samarbete, vår sammanhållning och vår arbetsglädje. Vi värnar om gott bemötande och vill att alla ska känna sig välkomna!

Vi strävar efter att vår verksamhet ska hålla en hög kvalitet där barn och föräldrar ska känna sig trygga och mötas av en välkomnande atmosfär och där det finns utrymme för delaktighet och inflytande. Vi har en välplanerad verksamhet och ett tydligt fokus på̊ lärandet. Våra aktiviteter skapas utifrån läroplanens mål.

Vi har ett utforskande arbetssätt där barnen ges inflytande och får vara delaktiga genom att pedagogerna är öppna för barnens frågor och nyfikna på̊ att tillsammans utforska och undersöka frågor och fenomen utan att komma med färdiga svar. Genom att ställa öppna frågor är avsikten att få barnen att tänka och reflektera. Vi strävar efter att skapa en verksamhet där barnen får bli sitt bästa jag utifrån gruppen.

Ny förskola hösten 2025

Nya Zakrisdals förskola kommer att ligga bredvid den befintliga förskolan och ska vara klar till hösten 2024. Under våren 2025 rivs den gamla byggnaden och utegården färdigställs.

Arkitektsskiss nya Zakrisdals förskola.
Arkitektskiss av nya Zakrisdals förskola

Bilder

Zakrisdals förskola gården
Zakrisdals förskola växthus
Zakrisdals förskola klätterställning
Zakrisdals förskola rörlek

För vårdnadshavare

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att ta del av vår verksamhet. Det är tillsammans med dig vi kan skapa de bästa förutsättningarna för ditt barns utveckling. Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn inte kommer till förskolan på grund av sjukdom eller annan frånvaro ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att vi får besked direkt på morgonen för vår planering.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Margårdsvägen 300
653 42 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Amiralen

054 - 540 32 49

Fregatten

054 - 540 29 06

Kompassen

054 - 540 31 78

Sidan uppdaterad: 2024-04-07

Hittade du det du sökte på sidan?