Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förskola Rudskogen

Rudsskogens förskola

Rudsskogens förskola hittar du på norra Rud, precis i kanten av skogen.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Rud

Vår förskola har fyra avdelningar; Ekorren, Räven, Björnen och Igelkotten. Med skogen som närmsta granne arbetar vi utifrån ett kreativt arbetssätt. På Rudsskogen är alla barn allas ansvar.

Så arbetar vi

Vårt synsätt är att omsorg och lärande bildar en oskiljaktig helhet. Vi vill ge barnen en bra start i livet genom att stärka flickors och pojkars självkänsla och därigenom få tillit till sin egen förmåga. Vi värnar om varandras olikheter och tar tillvara på varandras kunskaper och förmågor. Våra olikheter är en tillgång i vårt uppdrag att skapa likvärdighet och för att tillägna oss nya färdigheter.

Den bärande idé i undervisningen är att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Barn är rika, kompetenta och nyfikna. Vår pedagogik förnyas och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring. Vi förverkligar goda utvecklings- och lärandemiljöer där pedagogisk dokumentation är ett verktyg för lärare och barn.

Det är viktigt att ditt barn trivs hos oss. På Rudsskogens förskola arbetar vi för att alla barn ska känna sig trygga och respekterade. Detta gör vi på många olika sätt bland annat genom att uppmärksamma barnen på sina kompisar och visa glädje över varandra. Vi arbetar mycket med frågor som rör bemötande, och lär tidigt barnen hur man är en bra kompis

I vårt arbete kring hållbar utveckling vill vi göra barnen medvetna om och skapa en förståelse för vikten av hälsa, och miljö för en hållbar framtid. Arbetet med hållbar utveckling sätter sin prägel på hela verksamheten. Genom att tidigt lära barnen att källsortera och reflektera kring miljöfrågor skapar vi ansvarskännande individer.

Bilder

Rudskogens förskola gården
Rudskogens förskola grinden
Rudskogens förskola rutschkana
Rudskogens förskola skjul

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt på morgonen.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Horsensgatan 97
654 59 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Ekorren

054 - 540 34 23

Räven

054 - 540 34 24

Björnen

054 - 540 34 25

Igelkotten

054 - 540 34 26

Köket

054 - 540 31 95

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

Hittade du det du sökte på sidan?