Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Romstads förskola

Romstads förskola/Zakrisdals förskola

Romstads förskola är belägen i ett villaområde på Romstad.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Västerstrand/Romstad

Romstads förskola består av två avdelningar. På gården finns stora träd som ger skugga, äppelträd och odlingar. Förskolan ligger i nära anslutning till skogen.

Romstads förskola flyttar till Zakrisdals förskola hösten 2025

Romstads förskola kommer att avvecklas och verksamheten flyttar till Zakrisdals nya förskola till hösten 2025.

Romstads förskola tar inte emot några nya barn. Har du syskon till ett barn som redan går på Romstad och vill ha plats på samma förskola tar du kontakt med rektor.

De barn som går på Romstads förskola hösten 2024 är garanterade en plats på Zakrisdals förskola vid övergången

Läs mer om bakgrunden till avvecklingen

Läs mer om bygget av Zakrisdals nya förskola

Så arbetar vi

På vår förskola har vi delat in läsåret i fyra delar. På hösten har vi fokus på undervisning utifrån läroplanens mål om normer och värden och estetiska uttrycksformer. Under våren undervisar vi om matematik, naturvetenskap och teknik. Inom varje område arbetar vi aktivt för att ta tillvara barnens tankar, intressen och idéer. Undervisningen inspireras ofta av en bok som bildar ett sammanhängande tema över läsåret. 

Bilder

Romstads förskola gården
Romstads förskola klätterställning
Romstads förskola skylt

För vårdnadshavare

Som förälder är du alltid välkommen att ta del av vår verksamhet. Det är tillsammans med dig vi kan skapa de bästa förutsättningarna för ditt barns utveckling. Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt på morgonen.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Blomstigen 1A och 1B
654 42 Karlstad

Rektor

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Blåklockan

054 - 540 30 59

Gulsporren

054 - 540 30 58

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

Hittade du det du sökte på sidan?