Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Björkdungens förskola

Björkdungens förskola

Björkdungens förskola ligger i Väse, cirka 2 mil utanför Karlstad. Förskolan har närhet till skog, idrottshall, multiarena, fotbollsplan och bibliotek.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Väse

Förskolan består av fem avdelningar. Björkdungens två äldreavdelningar ligger i samma byggnad som Väse skola och fritidshem. De tre yngreavdelningarnas lokaler ligger bakom Granberga äldreboende.

Så arbetar vi

Björkdungens förskola arbetar utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö18), Skollagen och andra gällande styrdokument. Vår barnsyn och vårt förhållningssätt är att se alla barn med respekt och hänsyn, acceptera och tillvarata varandras olikheter så alla barn har likvärdiga villkor och möjligheter att utvecklas och lyckas.

Vi pedagoger har ett inlyssnande och reflekterande förhållningssätt. Vi arbetar aktivt för ett bra samarbete på hela Björkdungen. Det pågår ständigt en utvecklingsprocess, där reflektion och diskussion är central, kring hur vi gör bra ännu bättre.

Bilder

Björkdungens förskola bakgård
Björkdungens förskola båt
Björkdungens förskola lekställning
Björkdungens förskola cyckelstig
Exteriör Björkdungens förskola

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn så snart som möjligt.
Ta kontakt på det sätt som ni har kommit överens om på er avdelning.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Lärkan

054 - 540 31 97

Tärnan

054 - 540 38 17

Ugglan

054 - 540 35 77

Duvan

054 - 540 31 67

Svalan

054 - 540 36 27

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

Hittade du rätt information på sidan?