Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Vallargärdets förskola

Vallargärdets förskola

Vallargärdets förskola ligger mitt i bostadsområdet Vallargärdet, med en skog och Vallargärdets skola inpå knuten.

Hösten 2024 startar bygget av Vallargärdets nya förskola som ska vara klar till hösten 2026.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Vallargärdet

Vår förskola är uppdelad på tre avdelningar. Nickebo och Äppelbo för de yngre barnen och Trollebo för de lite äldre.

Genom vår gemensamma barnsyn vill vi tillgodose varje barns behov så att de utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. Vår närhet till skog och mark gör att vi har mycket utevistelse och vi har även lek och rörelse i skolans gymnastiksal.

Så arbetar vi

Hos oss vill vi att alla barn som kommer till förskolan ska känna glädje och lust till lärande varje dag. Vi arbetar alltid för att barnen ska känna trivsel, trygghet och respekt för alla de möter. Genom att arbeta med barnens intressen just här och nu lägger vi grunden till att alla barn känner sig delaktiga och förstådda i sin egen vardag och verklighet. Att stärka barnens självkänsla och självförtroende för att på så sätt ge dem känslan av att vara värdefull och en viktig del av gruppen är ett av våra främsta mål. Vi värdesätter stunden som är här och nu och ger barnen tid att prova, försöka, undersöka och utvecklas. Vår strävan är att lyssna på vad varje barn säger och visar, vill och kan och utifrån detta planerar vi vår verksamhet.

Vårt arbetssätt innefattar att vara medforskande, nyfikna och inlyssnande pedagoger som tillsammans med barnen lär och erövrar ny kunskap. Vår ambition är att alla barn och pedagoger trivs och har roliga lärorika dagar tillsammans.

Vi strävar alltid efter att erbjuda en utbildning där vi kan skapa goda förutsättningar för barns lärande och utveckling. Viktiga byggstenar i detta arbete är trygghet, respektfullt bemötande samt tilltro till barnens egna förmågor. För att skapa gynnsamma förutsättningar för barnens lärande och utveckling delar vi in barngruppen i mindre grupper under dagen samt ägnar mycket tid till värdegrundsarbete och lärande får hållbar utveckling, LHU. Vi använder oss av bilder, litteratur, sånger, ramsor, tecken som stöd, massagesagor samt drama och handdockor. Vi arbetar också med känslor och att man ska vara en bra kompis.

Visionen för förskolan Vallargärdet är Hållbar Framtid. Vi skapar en medvetenhet hos barnen om det vi dagligen möter i förskolan. Kring det lilla och det stora som finns runtomkring dem i livet och i omvärlden.

Ny skola och förskola

Hösten 2024 påbörjas bygget av en helt ny skola, förskola och idrottshall på Vallargärdet. Förskolan ska vara klar för inflytt till hösten 2026.

Under byggtiden kommer förskolan att få nya tillfälliga lokaler i moduler som placeras längre upp på tomten. Planen är att flytta till de tillfälliga lokalerna till höstterminens start 2024.

Bilder

Vallargärdets förskola båt
Vallargärdets förskola skogsdunge
Vallargärdets förskola växthus
Vallargärdets förskola grillplats

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt på morgonen.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Diamantvägen 12
655 93 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Nickebo

054 - 540 36 55

Trollebo

054 - 540 36 57

Äppelbo

054 - 540 36 56

Sidan uppdaterad: 2024-05-27

Hittade du det du sökte på sidan?