Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Morkullans förskola

Morkullans förskola

Morkullans förskola finns i Skattkärr strax öster om Karlstad, och är belägen i korsningen mellan Skattkärrsvägen och Annelundsvägen.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Skattkärr

Förskolan har fem avdelningar. Till Kotten och Sagoskogen går de yngre barnen. Till Björkdungen och Tallbacken går de äldre barnen. Haren är en åldersblandad avdelning. Vi har ett väl fungerande samarbete mellan våra avdelningar. Barnen lär känna alla pedagoger och förskolans alla barn när vi samlas för uteaktiviteter och gemensamma traditioner.

Vi har nyrenoverade lokaler. Vår gårds stora yta erbjuder kuperad terräng, vilket ger många lockande miljöer att lära och leka i.

Så arbetar vi

Vi pedagoger på Morkullans förskola har ett nära samarbete. Tillsammans har vi arbetat fram en gemensam pedagogisk plattform. Den finns som en gemensam grund i vår verksamhet och i samtliga avdelningars arbete. Detta ökar vår gemenskap mellan avdelningarna och skapar en stark vi-känsla bland barn och personal. Vi arbetar med ett gemensamt tema som grund för ett lustfullt lärande och vi är inspirerade av ett lekpedagogiskt arbetssätt. Alla avdelningar utgår från samma tema, men med lite olika inriktningar beroende på barnens ålder, mognad och intresse. Genom vårt tema gör vi förskolans läroplan levande, och förskolans utbildning innehåller lek, gemenskap, lärande, glädje, fantasi, nyfikenhet och delaktighet.

Bilder

Morkullans förskola gungor
Morkullans förskola gården
Morkullans förskola skogsdunge
Morkullans förskola odling
Morkullans förskola klätterställning
Morkullans förskola båt

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till träffar för vårdnadshavare, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning av barnen. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö. Morkullans mat tillagas på Daggkåpans förskola.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Annelundsvägen 1
656 71 Skattkärr

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Björkdungen

054 - 540 36 32

Haren

054 - 540 36 30

Kotten

054 - 540 36 29

Sagoskogen

054 - 540 36 31

Tallbacken

054 - 540 36 28

Köket

054 - 540 36 26

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

Hittade du det du sökte på sidan?