Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Daggkåpans förskola gungor

Daggkåpans förskola

Daggkåpans förskola är beläget i ett villaområde i Skattkärr. Förskolan ligger vid en återvändsgata intill en idrottsplats och ett skogsområde.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Skattkärr

Daggkåpans förskola har en gård som är kuperad med kullar, gräsmattor, berg och träddungar samt en hel del lekredskap. Närheten till skogen ger oss dessutom möjlighet till olika friluftsaktiviteter. Lokalerna är rymliga och välplanerade vilket ger en bra grund för trevliga och stimulerande lek- och lärmiljöer. Förskolan har i vanliga fall fem avdelningar, men under hösten 2023 kommer delar av lokalerna att renoveras och vi kommer då att ha fyra avdelningar öppna, två avdelningar för de yngre barnen och två avdelningar för de äldre barnen.

Så arbetar vi

Vi pedagoger på Daggkåpans förskola har ett nära samarbete. Tillsammans har vi arbetat fram en gemensam pedagogisk plattform. Den finns som en gemensam grund i vår utbildning och i samtliga avdelningars arbete. Detta ökar vår gemenskap mellan avdelningarna och skapar en stark vi-känsla bland barn och personal.

Vi arbetar med ett gemensamt tema som grund för ett lustfullt lärande och vi är inspirerade av ett lekpedagogiskt arbetssätt. Alla avdelningar utgår från samma tema, men med lite olika inriktningar beroende på barnens ålder, mognad och intresse. Genom vårt tema gör vi förskolans läroplan levande, och förskolans utbildning innehåller lek, gemenskap, lärande, glädje, fantasi, nyfikenhet och delaktighet.

Bilder

Daggkåpans förskola rutschkana
Daggkåpans förskola skogsdunge
Daggkåpans förskola lekställning
Daggkåpans förskola stall
Daggkåpans förskola båt
Daggkåpans förskola gård

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till träffar för vårdnadshavare, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning av barnen. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn så snart som möjligt.
Ta kontakt på det sätt som ni har kommit överens om på er avdelning.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Skogsvallsvägen 43
656 72 Skattkärr

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Björnen

054 - 540 36 21

Ekorren

054 - 540 36 25

Älgen

054 - 540 36 23

Grodan

054 - 540 36 24

Vargen

054 - 540 36 22

Köket

054 - 540 36 26

Sidan uppdaterad: 2023-05-31

Hittade du rätt information på sidan?