Daggkåpans förskola gungor

Daggkåpans förskola

Daggkåpans förskola är beläget i ett villaområde i Skattkärr. Förskolan ligger vid en återvändsgata intill en idrottsplats och ett skogsområde.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Skattkärr

Daggkåpans förskola har en gård som är kuperad med kullar, gräsmattor, berg och träddungar samt en hel del lekredskap. Närheten till skogen ger oss dessutom möjlighet till olika friluftsaktiviteter. Lokalerna är rymliga och välplanerade vilket ger en bra grund för trevliga och stimulerande lek- och lärmiljöer.

Förskolan har i vanliga fall fem avdelningar, men under hösten 2023 kommer delar av lokalerna att renoveras och vi kommer då att ha fyra avdelningar öppna, två avdelningar för de yngre barnen och två avdelningar för de äldre barnen. Vi arbetar i paravdelningar med två hemvister i varje - på Lillskogen går de yngre barnen och på Storskogen går de äldre.

Så arbetar vi

Vi pedagoger på Daggkåpans förskola har ett nära samarbete. Tillsammans har vi arbetat fram en gemensam pedagogisk plattform. Den finns som en gemensam grund i vår utbildning och i samtliga avdelningars arbete. Detta ökar vår gemenskap mellan avdelningarna och skapar en stark vi-känsla bland barn och personal.

Vi arbetar med ett gemensamt tema som grund för ett lustfullt lärande och vi är inspirerade av ett lekpedagogiskt arbetssätt. Alla avdelningar utgår från samma tema, men med lite olika inriktningar beroende på barnens ålder, mognad och intresse. Genom vårt tema gör vi förskolans läroplan levande, och förskolans utbildning innehåller lek, gemenskap, lärande, glädje, fantasi, nyfikenhet och delaktighet.

Bilder

Daggkåpans förskola rutschkana
Daggkåpans förskola skogsdunge
Daggkåpans förskola lekställning
Daggkåpans förskola stall
Daggkåpans förskola båt
Daggkåpans förskola gård

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till träffar för vårdnadshavare, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning av barnen. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Skogsvallsvägen 43
656 72 Skattkärr

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Storskogen blå

054 - 540 36 21

Storskogen grön

054 - 540 36 23

Lillskogen orange

054 - 540 36 24

Lillskogen gul

054 - 540 36 22

Köket

054 - 540 36 26

Taggar för sidan

Förskola

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

22 Juli 2024