Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Lorensbergs förskola byggnaden

Lorensbergs förskola

Lorensbergs förskola är belägen mitt i bostadsområdet Lorensberg. Förskolan ligger i anslutning till skogen och har en mycket fin utemiljö som inbjuder till lek.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Lorensberg

Lorensbergs förskola är en förskola med sju avdelningar där barnens tankar, kreativitet och idéer speglar verksamheten. Vi har ett tätt samarbete mellan avdelningarna, där både barn och pedagoger möts i olika gruppkonstellationer under dagens vistelsetid på förskolan. Det i sin tur skapar en trygghet och gör att både barn och pedagoger lär känna varandra väl.

Närheten till skog och natur bidrar till att vi på vår förskola är ute stora delar av dagen. Vår sinneslund kompletterar naturens möjligheter. De naturnära upplevelserna stimulerar till både rörelse och utforskande.

Så arbetar vi

På Lorensbergs förskola vill vi att barnen ska känna tillit till sin egen förmåga, glädje tillsammans med andra och bli sedd av oss vuxna. Vi sätter barnet i centrum och arbetar efter en pedagogisk inriktning som ger barnet en bred social kompetens som grund inför framtiden. Vi vill ge barnen roliga och lärorika upplevelser där vi vuxna både bekräftar och utmanar barnen i fantasi och verklighet med läroplanen som grund. Undervisningen bedrivs både inomhus och utomhus.

Ett språkstimulerande arbetssätt genomsyrar hela vår verksamhet genom bland annat sång, musik och lilla bokbryggan (ett samarbete med biblioteket och Karlstads universitet). Alla avdelningar använder tecken som stöd till det talade språket.

För oss är det viktigt att alla ska känna sig trygga och bli respekterade för den man är. Goda relationer och bra bemötande är viktiga värdeord på vår förskola. Vi lär tillsammans i ett sammanhang där olikheter är en tillgång.

Bilder

Lorensbergs förskola skjul
Lorensbergs förskola klätterställning
Lorensbergs förskola bil
Lorensbergs förskola trädgård

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

När ditt barn blir sjukt ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo så tidigt som möjligt. Meddela oss även dagen innan barnet kommer tillbaka efter sjukdom.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Kronoskogsgatan 1
654 69 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

Hittade du det du sökte på sidan?