Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förskola Långtäppan

Långtäppans förskola/Färjestads förskola

Långtäppans förskola ligger på södra Långtäppan på Rud. Förskolan ligger på botten av en radhuslänga med närhet till skogen.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Rud

Vår vackra utegård främjar variation av rörelse och vårt naturinriktade arbetssätt. Långtäppans förskola är åldersblandad. Förskolan arbetar som ett team där alla pedagoger samarbetar och ser till alla barns bästa.

Långtäppans förskola flyttar till nya Färjestads förskola hösten 2024

Långtäppans förskola kommer att avvecklas och hela verksamheten flyttar till Färjestads nya förskola till sommaren 2024.

Långtäppan kommer fortsätta att vara öppen för ansökningar och både befintliga och nya barn är garanterade en plats på Färjestads förskola vid övergången. Vi planerar att flytta under vecka 32 och skola in nya barn vecka 33.

Läs mer om bakgrunden till avvecklingen

Läs mer om bygget av Färjestads nya förskola

Så arbetar vi

Förskolan arbetar med barnen indelade i mindre grupper över större delen av dagen. Fokus för de mindre grupperna är att ge bästa förutsättningar till varje barn att utvecklas och lära tillsammans. Undervisningen tar sin utgångspunkt från läroplanen, barnens intressen samt tidigare erfarenheter.

Förskolan har en stor och viktig uppgift i att arbeta med språk. Barn ska ges möjlighet att använda alla sina språk och uttryckssätt för att utvecklas på bästa sätt. Språk är även bärare av kultur och vi pedagoger på Långtäppans förskola vill möjliggöra för alla barn att känna tillhörighet och få tillgång till olika kulturer.

Förskolans utbildning ska möta, stärka och bidra till att barnen aktivt deltar i samhället. Den ska utgå från att barn är kompetenta och deras röster ska lyftas och synliggöras i alla frågor som rör dem.

I vårt arbete kring hållbar utveckling vill vi göra barnen medvetna om och skapa en förståelse för vikten av hälsa och miljö för en hållbar framtid. Arbetet med hållbar utveckling sätter sin prägel på hela utbildningen. Genom att tidigt lära barnen att källsortera och reflektera kring miljöfrågor skapar vi ansvarskännande individer.

På Långtäppans förskola ska alla känna sig trygga och bemötas respektfullt. Det gäller barn, pedagoger och dig som vårdnadshavare. Vi arbetar med det på många olika sätt, bland annat genom att uppmärksamma barnen på sina kompisar och visa glädje över varandra. Vi arbetar mycket med frågor som rör bemötande, och lär tidigt barnen hur man är en bra kompis. Det är viktigt att ditt barn trivs hos oss.

Bilder

Långtäppans förskola klätterställning
Långtäppans förskola gungor
Långtäppans förskola bakgård
Långtäppans förskola trädgård
Långtäppans förskola båt
Långtäppans förskola bil

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. För oss är positiv och kontinuerlig samverkan viktigt. Utöver den dagliga kontakt som sker vid lämning och hämtning, bjuder vi under läsåret bland annat in till vårdnashavarmöte och utvecklingssamtal. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Horsensgatan 9E
654 59 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Täppan 1

054 - 540 34 18

Täppan 2

054 - 540 34 17

Köket

054 - 540 34 17

Sidan uppdaterad: 2024-04-30

Hittade du det du sökte på sidan?