Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Illustrerad bild. Mamma med sina två barn och barnvagn samt lärare vistas tillsammans i klassrumsmiljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Lokalförändringar för flera förskolor

På sammanträdet den 13 december tog barn- och ungdomsnämnden beslut om att avveckla fyra förskolor och att flytta eller samordna verksamheten till andra lokaler.

Förändringarna innebär att:

  • Långtäppans förskola avvecklas och barnen flyttar till nya Färjestads förskola till sommaren 2024. De nuvarande lokalerna är små och består av ombyggda bostadslägenheter som inte är anpassade efter dagens pedagogiska krav. Lokalerna har också omfattande renoveringsbehov.
  • Romstads förskola avvecklas och barnen flyttar till nya Zakrisdals förskola till hösten 2025. De nuvarande lokaler är byggda på paviljonger som har en begränsad livslängd och inte uppfyller dagens krav på en modern förskola.
  • Kvarnbergets förskola avvecklas och samordnas med Rödklöverns-, Duvkullans- och Orrholmens förskolor hösten 2024. De nuvarande lokalerna har stora och kostsamma renoveringsbehov och uppfyller inte heller dagens krav på en modern förskola.
  • Förskolan Storbyn avvecklas och femårsgruppen som gått där kommer att gå på sina ordinarie förskolor från sommaren 2024. Lokalerna har inte kunnat användas som planerat på grund av bland annat höga bullernivåer samt lokalens storlek.

Det kommer också göras vidare lokalutredningar inom flera andra områden i kommunen.

Varför görs dessa förändringar?

De senaste åren har förskolornas kostnader ökat kraftigt på grund av den höga inflationen. Samtidigt föds det färre barn än på länge i Karlstad vilket gör att behovet av förskoleplatser på kort sikt inte är lika stort som förväntat. Det har inte heller flyttat in lika många som planerat i vissa nya områden som till exempel Jakobsberg och Orrholmen och det finns idag lediga platser på de nyare förskolorna Orrholmen, Rödklövern och Duvkullan.

Lokaler står för en stor del av budgeten och genom att samordna och avveckla äldre lokaler kan vi minska hyreskostnaderna. Utgångspunkten har varit att omfördela resurser för att så långt det kunna behålla gruppstorlekar och personaltäthet i förskolorna i det tuffa ekonomiska läge som råder just nu.

Genom att flytta verksamheterna får barn och pedagoger moderna och genomtänkta lokaler som redan från början är byggda för mindre barngrupper och har anpassade lärmiljöer både inomhus och utomhus. Att flytta in i en större förskolor ger också ökade möjligheter till samarbeten inom olika områden. .

I arbetet med att se över lokalerna har vi tittat på lokalernas skick och framtida renoveringsbehov, förutsättningar för en hållbar organisation, möjligheten att säga upp hyreskontrakt och barnantal i området.

Vad händer nu?

Berörda vårdnadshavare kommer att få mer information från sin förskola.

Sidan publicerad: 2023-12-17

Sidan uppdaterad: 2023-12-20

Hittade du det du sökte på sidan?