Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Karolina förskola entre

Karolina förskola

Vår förskola ligger i Karolinen, intill Våxnäsparken i stadsdelen Klara. Det är en modern stadsförskola på höjden med kultur inpå knuten.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Klara

Förskolan består av fyra avdelningar. Två avdelningar per våningsplan plus några gemensamma lekytor. Lokalerna är anpassade efter just den omsorg och undervisning vi vill att barnen ska få. Vi har döpt avdelningarna efter värmländska sjöar; Fryken, Alstern, Gapern och Visten. Avdelningen Visten är anpassad för barn som har behov av extraordinärt stöd. Hit kan inte vårdnadshavare ansöka själv.

Här går utforskande och lärande hand i hand, i miljöer som är tillgängliga och hållbara. Varje avdelning har tillgång till en ateljé som den delar med avdelningen bredvid plus att det finns en extra ateljé/skaparrum som alla kan nyttja. På framsidan finns en mindre gård där barn och medarbetare kan mellanlanda, eller starta och avsluta dagen. På innegården finns en större gård med kullar, gångar och lekredskap i trä. Gården har stora ytor med mycket träd och buskar samt gott om bänkar och bord.

Våxnäsparken ligger bara ett stenkast bort, och för att ta sig runt till fler platser i och utanför staden använder förskolan bussvagnar och lådcyklar.

Så arbetar vi

I vår verksamhet är alla barn och vuxna lika mycket värda. Vi som arbetar på Karolina förskola har till uppgift att främja lika rättigheter och skapa en god pedagogisk miljö där flickor och pojkar kan bredda sina erfarenheter och utveckla sina förmågor och intressen oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller ålder.

All pedagogisk personal har som uppdrag att arbeta mot samtliga mål i läroplanen för förskolan. Under verksamhetsåret läggs särskild tyngd vid vissa mål ur läroplanen, samt kommunens prioriterade mål. I vårt utvecklingsarbete arbetar vi med ett kvalitetsårshjul där vi under augusti/september formulerar våra prioriterade arbetsområden och mål. Under april/maj utvärderar och analyserar vi dem. Vi planerar, genomför, utvärderar och åtgärdar.

Bilder

Karolina förskola sittplatser
Karolina förskola gården
Karolina förskola krokodil
Karolina förskola lekplats

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt men senast på morgonen samma dag.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Norra Klaragatan 17
653 40 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Fryken

054 - 540 19 76

Visten

054 - 540 19 77

Gapern

054 - 540 20 31

Alstern

054 - 540 22 45

Sidan uppdaterad: 2024-04-06

Hittade du det du sökte på sidan?